Gå direkt till innehållet

Det livliga samarbetet med våra intressentgrupper fortsatte

Arbetet med intressentgrupperna har betydande effekter för våra kunder. Ett lyckat genomförande av våra uppgifter och tjänster förutsätter nära växelverkan och samarbete med våra intressentgrupper.

Våra viktigaste intressentgrupper är andra myndigheter, ministerier, näringslivsorganisationer, nordiska myndigheter och EU-myndigheter inom vårt verksamhetsområde samt ett stort antal samarbetspartner.

Vi främjade effektiviteten i arbetet med intressegrupperna

Ett av målen i vår nya strategi är att påverka i olika nätverk. I enlighet med det strategiska programmet främjar vi genomslagskraften hos vårt arbete med intressentgrupper och nätverk. Läs mer om vårt samarbete med intressentgrupper i vår ansvarsrapport.

PRS är med och belönar Årets Nyföretagare

PRS var samarbetspartner i tävlingen Årets Nyföretagare och satt med i prisjuryn.
Priset Årets Nyföretagare 2023 gick till Kimmo Tossavainen från Äänekoski. Hans företag KX-Treeshears Oy planerar och tillverkar energivirkeskranar som används i skogsarbete.

Som publikens favorit belönades företagarna Ville Rouhiainen, Tommi Mustonen och Matti Kortelainen från S:t Michel, vars företag EHOT Oy producerar krävande barnskyddstjänster.

Nyföretagarcentralerna i Finland rf delar årligen ut det riksomfattande priset Årets Nyföretagare. Utöver den företagare som juryn valt utses publikens favorit i en öppen internetröstning.

I tävlingen belönas företagare vilka har haft en framgångsrik företagsverksamhet och startat sitt företag med hjälp av Nyföretagarcentralen.

På bilden vid utdelningen av priset Årets Nyföretagare från vänster till höger: Piia Malmberg (Finlands Nyföretagarcentraler rf), Anna Lauttamus-Kauppila (PRS), Tommi Mustonen (Ehot Oy), Matti Kortelainen (Ehot Oy), Ville Rouhiainen (Ehot Oy), Kimmo Tossavainen (KX-Treeshears Oy), Minna Sillanpää (OmaSp), Reino Meriläinen, Jari Huovinen (EK).

Vi firade Världsdagen för intellektuell äganderätt

Världsdagen för intellektuell äganderätt (World IP Day) firas globalt den 26 april.
Teman för evenemanget i Finland 2023 var IPR-kompetens i Finland och uppkomsten av innovationer.

PRS var med och ordnade evenemanget i Finland tillsammans med IPR University Center, föreningen för finländska kvinnliga uppfinnare QUIN Suomi ry, Keksintösäätiö och Stödföreningen för finländska uppfinnare.

Syftet med Världsdagen för intellektuell äganderätt är att öka medvetenheten om betydelsen av immateriell egendom (IP) och immateriella rättigheter (IPR) samt att främja innovativitet och kreativitet.

Te­man för eve­ne­mang­et i Fin­land un­der Världs­da­gen för in­tel­lek­tu­ell ägan­de­rätt (World IP Day) var IPR-kom­pe­tens i Fin­land och upp­koms­ten av in­no­va­tio­ner.tel­lek­tu­ell ägan­de­rätt i Uleå­borg.