Gå direkt till innehållet

Kundnöjdheten på en god nivå

År 2023 hölls kundnöjdheten på samma goda nivå som tidigare år. Helhetsvitsordet för kundnöjdheten, dvs. det viktade medeltalet av kundnöjdhetsenkäterna, var precis som året innan 4,0 (på skalan 1–5).

Vi fick beröm av våra kunder i synnerhet för vår kundservice. Kunderna gav PRS kundrådgivning det utmärkta vitsordet 4,6 för både servicebenägenheten och sakkunnigheten.

Enligt kundenkäterna svarar PRS tjänster allt bättre på kundernas behov. År 2023 var vitsordet 4,1, medan det året innan var 4,0.

Vi mäter vår serviceförmåga samt kvaliteten och effektiviteten hos våra tjänster genom allmänna kundnöjdhetsenkäter och riktade servicespecifika enkäter.

Helhetsvitsord för kundnöjdhet 2020–2023

Helhetsvitsordet för kundnöjdheten grundar sig på ett vägt medeltal av kundnöjdhetsenkäterna. Den har hållits på 4,0 åren 2020–2023 (på skalan 1–5).


Flest kontakter om handelsregisterärenden

Liksom tidigare år kontaktade kunderna kundservicen mest per telefon och i handelsregisterärenden.

År 2023 ökade kontakterna med kundservicen avsevärt som en följd av påminnelser till företag om förmånstagar- och bokslutsuppgifter som saknas. Likaså ökade överföringen av bostadsaktiebolagens aktieförteckningar till bostadsdatasystemet bolagens behov av rådgivning i handelsregisterärenden.

E-tjänsterna uppfattas som lätta att använda

Kundernas förväntningar på PRS e-tjänster ökar från år till år. Trots detta gav kunderna på samma sätt som året innan vitsordet 4,0 när det gäller hur lätta e-tjänsterna är att använda.

När det gäller användarvänligheten ligger företags- och organisationssökningen på ytj.fi i topp med vitsordet 4,4. Vår mest använda e-tjänst är e-tjänsten på ytj.fi för anmälan till handelsregistret, vars användarvänlighet kunderna bedömde på nivån 3,6.

E-tjänsten på ytj.fi, som funnits i över 20 år, förnyas stegvis. De redan förnyade delarna av tjänsten, såsom funktionen för grundande av aktiebolag, fick klart högre vitsord än i genomsnitt av kunderna för användarvänligheten.

Kundorienteringen går framåt

Under de senaste åren har vi satsat på kundorientering och på att ge kunden en röst i hela utvecklingsprocessen, särskilt i planeringen av e-tjänster.

Läs mer om kundorientering och kundernas delaktighet i utvecklingen av tjänsternai vår ansvarsrapport.