Gå direkt till innehållet

Ansvar som tjänsteproducent och beställare

Delområdet miljöansvar anknyter till FN:s mål 9 för hållbar utveckling: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

PRS mål för miljöansvaret är:

  • Vårt koldioxidavtryck är på en hållbar nivå
  • Vårt koldioxidavtryck är på en hållbar nivå i egenskap av såväl serviceproducent som beställare och kund före 2030.

Miljöansvaret omfattar förutom miljökonsekvenserna av våra lokaler, upphandlingar och evenemang även andra miljökonsekvenser av vår verksamhet. Dessa är bland annat användningsgraden hos de elektroniska tjänster som vi tillhandahåller och utvecklingsprojekt för främjande av digitalisering.

I miljöansvaret ingår också de patent och registrerade varumärken som vi beviljar och som hänför sig till hållbar utveckling.

PRS fotavtryck, dvs. verksamhetens negativa konsekvenser för verksamhetsmiljön

Vår lokal på Sörnäs strandväg 13 har hyrts av Senatfastigheter. Senatfastigheter följer upp el- och värmeförbrukningen samt annan energiförbrukning i lokalerna. Förutom PRS har även Statskontoret lokaler i byggnaden.

PRS arkiv på Anttigatan 1 är ett andrahandsuthyrningsobjekt där Senatfastigheter inte har någon uppföljning av energiförbrukningen. I Senatfastigheters lokalförvaltningssystem kan man dock också uppskatta energiförbrukningen för objekt som inte omfattas av förbrukningsuppföljningen.

El- och värmeförbrukningen i våra lokaler på Sörnäs strandväg 13 sjönk under 2023.

Anttigatan 1 beräknas ha en högre energiförbrukning 2023 jämfört med de föregående åren.

Energiförbrukning 2021–2023: Sörnäs strandväg 13

År
El
Värme
2023 252,79 MWh 503,28 MWh
2022 374,60 MWh 659,29 MWh
2021 347,31 MWh 784,12 MWh

Kalkylmässig energiförbrukning 2021–2023: Anttigatan 1

År
El
Värme
2023 83,03 MWh 116,66 MWh
2022 36,35 MWh 80,68 MWh
2021 36,35 MWh 80,68 MWh

Utsläpp

Utsläppen från energiförbrukningen på Sörnäs strandväg 13 var liksom åren innan 0 g/kWh, eftersom Senatfastigheter köper koldioxidneutral fjärrvärme och el som producerats med förnybar energi.

Utsläppen från Anttigatan 1 kan uppskattas med hjälp av genomsnittliga utsläppskoefficienter (Helen, fjärrvärme 193,9 kgCO2/MWh och el enligt restfördelningen 471,27 kg/MWh). Med dessa antaganden orsakade Anttigatans elförbrukning 39 129 kg koldioxidutsläpp och fjärrvärmen 22 621 kg koldioxidutsläpp. De totala utsläppen var således sammanlagt 61 750 kg.

Ekologisk hållbarhet i upphandlingar

PRS beställde 2023 en nyckeltalsanalys för upphandlingar av Hansel, som bland annat innehåller en rapport om upphandlingarnas koldioxidavtryck. I rapporten presenteras upphandlingarnas koldioxidutsläpp enligt upphandlingskategori. Av PRS upphandlingar har ICT-upphandlingarna det största koldioxidavtrycket.

PRS använder i stor utsträckning Hansels avtal för gemensam upphandling, där man i många fall har beaktat ekologisk hållbarhet. Enligt Hansels IT-konsultation för leverantörer som deltar i ett dynamiskt inköpssystem (DPS) ställs följande miljökrav på leverantörerna, vilka de ska förbinda sig till när de ansluter sig till DPS:

  • Leverantören har skriftliga allmänna anvisningar på organisationsnivå och en beskrivning av metoder som syftar till att främja energieffektiviteten och minska den miljöbelastning som genomförandet av tjänsten som är föremål för upphandlingen orsakar.
  • Leverantören ska se till att den personal som deltar i produktionen av tjänsten som är föremål för upphandlingen känner till möjligheterna att göra miljövänliga val som även sparar energi.
  • Leverantören strävar efter att genomföra indikatorer med hjälp av vilka man kan bedöma hur målen för miljövänlighet och energieffektivitet har uppnåtts.

Under 2023 bytte vi också ut våra tjänstebilar till miljövänligare alternativ.

Personalens förslag till ansvarsfullt agerande

Som åtgärder inom miljöansvar belönades följande förslag:
  • Green code-krav införs för IT-leverantörer och koder
  • Kravet tillämpas på nya IT-avtal.