Gå direkt till innehållet

Antalet nya föreningar ökade något

År 2023 började antalet nya registrerade föreningar öka något. Däremot minskade antalet ändrings- och nedläggningsanmälningar jämfört med året innan.

Registret omfattar sammanlagt över 100 000 föreningar och religiösa samfund. Nästan en tredjedel av dem finns i Nyland. Näst flest föreningar finns i Birkaland och Egentliga Finland.
De registrerade föreningarna klassificeras i nio klasser. De populäraste klasserna är år efter år kulturbranschen samt idrott och motion.

År 2023 minskade antalet nya stiftelser en aning. Däremot ökade antalet årsredovisningar som stiftelserna anmälde.

Registrerade nya föreningar

Antalet nya föreningar ökade. År 2023 registrerade vi 2 004 nya föreningar, medan siffran år 2022 var 1 909.


Ändrings- och nedläggningsanmälningar till föreningsregistret

Antalet ändrings- och nedläggningsanmälningar minskade något. År 2023 var antalet 29 386, medan antalet anmälningar år 2022 var 29 741.


Registrerade nya stiftelser

Något färre nya stiftelser registrerades än året innan. År 2023 registrerades 25 nya stiftelser, medan motsvarande antal 2022 var 28.


Registrerade årsrapporter från stiftelser

Antalet registrerade årsrapporter ökade. År 2023 registrerade vi 2 679 årsrapporter. År 2022 var antalet registreringar 2 574.