Gå direkt till innehållet

Orions läkemedelsvarumärken byggs upp genom långsiktigt varumärkesarbete

Orion, som har vuxit till ett internationellt bolag, började tillverka läkemedel i Finland för över hundra år sedan. I kommersialiseringen av läkemedelsprodukter spelar varumärkena en viktig roll.

När finländaren öppnar sitt medicinskåp ser hen sannolikt Orions välvda logotyp på flera förpackningar. Den mest kända av varumärkena torde vara det antiinflammatoriska smärtstillande läkemedlet Burana. Vid sidan av Burana har Orion nästan 400 gällande märken i Patent- och registerstyrelsens (PRS) varumärkesdatabas. IPR-skyddet av farmaciprodukter har sina egna bekymmer.

"Inom läkemedelsbranschen kan vi inte komma ut på marknaden utan försäljningstillstånd, och då man ansöker om försäljningstillstånd måste en patenterad läkemedelsprodukt ha ett namn", säger Orions IPR-direktör Heidi Adler.

"För tillståndsansökningar utvecklar och registrerar vi många varumärken, av vilka en del aldrig behövs. Om ett oanvänt märkt skulle gå förlorat efter tre år, som i USA, skulle namnen frigöras snabbare i omlopp", tillägger Taru Kallio-Nyholm, som ansvarar för Orions varumärkesportfölj.

Nästan en fjärdedel av omsättningen för bolagets affärsverksamhet för humanläkemedel kommer från egenvårdsprodukter. Kallio-Nyholm jämför försäljningen och marknadsföringen av egenvårdsprodukter med andra konsumentprodukter. Med varumärket skyddas alltså förutom namnet även förpackningar och andra visuella element. Nya konceptvarumärken, såsom produktserier med anknytning till en aktiv livsstil och eventuella telefonapplikationer, skyddas på ett mångsidigt sätt.

Adler och Kallio-Nyholm berättar att de i allmänhet först registrerar varumärkena hos PRS, eftersom PRS på tjänstens vägnar undersöker märket snabbt och omsorgsfullt. Enligt dem är prioritetstiden på sex månader för kort för farmaciprodukter, för vilka de dessutom önskar en helt egen kategori i varumärkesklassificeringen.

Taru Kal­lio-Ny­holm och Hei­di Ad­ler vill be­hål­la Ori­ons tra­di­tio­nel­la va­ru­mär­ken. Till ex­em­pel på­min­ner VITOL som re­gi­stre­ra­des 1949 om att Arvo Ylppö inte bara räd­da­de barn från eng­els­ka sju­kan, utan ock­så Ori­on från att gå i kon­kurs.

Ursprungsläkemedel är framgångsrika på den internationella marknaden

Orions huvudkontor och ägarunderlag finns fortfarande stadigt i Finland, även om läkemedelsverkstaden som grundades 1917 har vuxit till ett globalt börsbolag som samarbetar med internationella aktörer inom branschen.

Läkemedelsutvecklingen kräver långsiktigt arbete och enligt Adler tar det vanligtvis 10–15 år att utveckla ett nytt läkemedel innan det kommer ut på marknaden.

"Vi vill vara ett innovativt bolag och ursprungsläkemedlen utgör nu och i framtiden en betydande del av omsättningen. De immateriella rättigheterna för ursprungsläkemedel skyddas genom att stöda affärsstrategin regionalt eller lokalt.”

Företagets tillväxtstrategi är inte bara inriktad på att stärka verksamheten på den europeiska marknaden, utan även på Asien och USA, och företaget har egna försäljningsenheter i 33 länder. Internationaliseringen har också inneburit en effektivering av IPR-övervakningen och ingripande i eventuella kopior och läkemedelsförfalskningar.

Orion Abp

  • Grundades i Helsingfors 1917
  • Undersöker, utvecklar och producerar läkemedel för både människor och djur.
  • Forskningen inom nya ursprungsläkemedel fokuserar på smärtbehandling och cancerläkemedel.
  • Huvudkontor och 6 andra verksamhetsställen i Finland, försäljningsenheter i 33 länder
  • Cirka 2 600 anställda i Finland, tusen utomlands (2023)
  • Omsättning 1 013 miljoner euro, rörelsevinst 26,4 % (2023)
-

Originaltext på finska: Päivi Helander
Bilder: Nina Kaverinen, Orion Abp