Siirry suoraan sisältöön

Vastuullisuutta palveluiden tuottajana ja tilaajana

Ympäristövastuun osa-alue liittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria.

PRH:n ympäristövastuun tavoitteet ovat:
  • Hiilijalanjälkemme on kestävällä tasolla
  • Hiilijalanjälkemme on kestävällä tasolla niin palveluiden tuottajana, tilaajana kuin asiakkaana vuoteen 2030 mennessä.

Ympäristövastuu sisältää toimitilojemme, tekemiemme hankintojen ja järjestämiemme tapahtumien ympäristövaikutusten lisäksi myös muita toimintamme ympäristövaikutuksia. Näitä ovat muun muassa tarjoamiemme sähköisten palvelujen käyttöaste ja digitalisaation edistämisen kehittämishankkeet.

Ympäristövastuuseen sisältyvät myös myöntämämme patentit ja rekisteröidyt tavaramerkit, jotka liittyvät kestävään kehitykseen.

PRH:n jalanjälki eli toiminnan negatiiviset vaikutukset toimintaympäristöön

Toimitilamme Sörnäisten rantatie 13:ssa on vuokrattu Senaatti-kiinteistöiltä. Senaatti seuraa tilojen sähkön-, lämmön- ja muuta energian kulutusta. Toimitalossamme toimii PRH:n lisäksi Valtiokonttori.

PRH:n arkistotila Antinkatu 1:ssä on edelleenvuokrakohde, jossa Senaatti-kiinteistöillä ei ole energiankulutusseurantaa. Senaatin tilahallintajärjestelmässä voidaan kuitenkin arvioida myös kulutusseurannan ulkopuolella olevien kohteiden energiankulutusta laskennallisesti.

Sörnäisten rantatie 13:ssa sijaitsevien toimitilojemme sähkön- ja lämmönkulutus laskivat vuonna 2023.

Antinkatu 1:n laskennallinen arvio energiankulutuksesta vuonna 2023 nousi edellisistä vuosista.

Energiankulutus vuosina 2021–2023: Sörnäisten rantatie 13

Vuosi
Sähkö
Lämpö
2023 252,79 MWh 503,28 MWh
2022 374,60 MWh 659,29 MWh
2021 347,31 MWh 784,12 MWh

Laskennallinen energiankulutus vuosina 2021–2023: Antinkatu 1

Vuosi
Sähkö
Lämpö
2023 83,03 MWh 116,66 MWh
2022 36,35 MWh 80,68 MWh
2021 36,35 MWh 80,68 MWh

Päästöt

Sörnäisten rantatie 13:n energiankulutuksen päästöt olivat edellisvuosien tapaan 0 g/kWh, sillä Senaatti-kiinteistöt ostaa hiilineutraalia kaukolämpöä ja uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä.

Antinkatu 1:n päästöjä voidaan arvioida keskimääräisten päästökertoimien avulla (Helen, kaukolämpö 193,9 kgCO2/MWh ja jäännösjakauman mukainen sähkö 471,27 kg/MWh).

Näillä oletuksilla Antinkadun sähkönkäytöstä aiheutui 39 129 kg hiilidioksidipäästöjä ja kaukolämmöstä 22621 kg hiilidioksidipäästöjä. Yhteensä päästöt olivat siten yhteensä 61 750 kg.

Hankintojen ekologinen kestävyys

PRH tilasi vuonna 2023 Hanselilta hankintoja koskevan tunnuslukuanalyysin, joka sisältää muun muassa hankintoja koskevan hiilijalanjälkiraportin. Raportissa hankintojen hiilidioksidipäästöt on esitetty hankintakategorioittain. PRH:n hankinnoista suurimman hiilijalanjäljen muodostavat ICT-hankinnat.

PRH käyttää laajasti Hanselin yhteishankintasopimuksia, joissa monissa on otettu huomioon ekologinen kestävyys. Hanselin IT-konsultointi dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS) osallistuville toimittajille on asetettu seuraavat ympäristövaatimukset, joihin näiden tulee sitoutua liittyessään DPS:ään:

  • Toimittajalla on kirjallinen yleinen organisaatiotasoinen ohjeistus ja kuvaus menetelmistä, joiden tavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja vähentää hankinnan kohteena olevan palvelun toteuttamisesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta.
  • Toimittajan tulee huolehtia, että hankinnan kohteena olevan palvelun tuottamiseen osallistuva henkilöstö tuntee mahdollisuudet tehdä ympäristöystävällisiä, myös energiaa säästäviä valintoja.
  • Toimittaja pyrkii toteuttamaan mittareita, joiden avulla pystytään arvioimaan ympäristöystävällisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttaminen.

Vaihdoimme vuoden 2023 aikana myös virka-automme ympäristöystävällisemmäksi.

Henkilöstön ehdotukset vastuullisuusteoiksi

Ympäristövastuun tekoina palkittiin seuraavat ehdotukset:

  • Otetaan käyttöön Green code -vaatimukset IT-toimittajille ja koodille.
  • Vaatimus toteutetaan uusiin IT-sopimuksiin.