Siirry suoraan sisältöön

Vuonna 2023 Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) saavutti pääosin asetetut tavoitteet.
Taloutemme pysyi vakaana ennakoitua suuremman maksutulokertymän ansiosta. Toiminnalle välttämättömien tietojärjestelmien ylläpidon ja uudistamisen vuoksi menot ja investointitarpeet ovat kuitenkin kasvussa.

PRH:n uusi strategia valmistui keväällä 2023. Kattavan toimintaympäristöanalyysin, useiden sisäisten työpajojen ja ulkoisten kyselytulosten perusteella visioksemme kiteytyi ”Asiakkaan parhaaksi – yhä paremmin”.

Strategia koostuu viidestä päämäärästä:

  • Olemme asiakkaan asialla
  • Kehitymme ja kehitämme
  • Tietomme on hyödyksi
  • Olemme haluttu työnantaja
  • Vaikutamme verkostoissa.

Laadimme tuleville vuosille kehitysohjelmat, jotka sisältävät useita projekteja ja muita toimenpiteitä strategisten tavoitteiden edistämiseksi.

Uuden strategian avulla jatkamme jo aloittamaamme työtä asiakkaiden parhaaksi muun muassa panostamalla edelleen asiakasymmärryksen kohentamiseen, digitaalisiin ja helppokäyttöisiin palveluihin sekä entistä paremmin toimiviin prosesseihin.

Asiakkaittemme tyytyväisyys palveluihimme pysyi edellisvuosilta tutulla hyvällä tasolla. Jatkoimme työtä asiakaskeskeisyyden kehittämiseksi. Määrittelimme ja otimme käyttöön asiakaskeskeisyyden kypsyysmallin. Asiakaskeskeisyytemme mittaaminen kypsyysmallin avulla luo kokonaiskuvan asiakaslähtöisyydestämme ja auttaa meitä kohdentamaan kehittämistä niille alueille ja toimintoihin, joissa on eniten parantamisen tarvetta.

Vastuullisuustyötä edistimme määrittelemällä tavoitteet jokaiselle vastuullisuuden osa-alueelle virastokohtaiset tavoitteet vuosille 2023–2028. Henkilöstö pääsi osallistumaan vastuullisuustyöhön ehdottamalla konkreettisia tekoja tavoitteiden toteuttamiseksi. Niistä osa valittiin edistettäviksi toimenpiteiksi vuodesta 2024 alkaen.

Työn toteuttamisessa avainasemassa on osaava ja sitoutunut PRH:n henkilöstö. Henkilöstön työtyytyväisyys nousi ennätyksellisen hyvälle tasolle.

PRH on vastannut vuonna 2021 käynnistyneen ja vuoden 2024 loppuun kestävän Yrityksen digitalous -hankkeen koordinaatiosta. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset digitaloudelle, jossa liiketapahtumien käsittely ja tiedon siirto perustuvat määriteltyyn rakenteiseen tietoon eri toimijoiden välillä.

Vuonna 2023 hankkeen työ jatkui muun muassa eKuittien edistämisen ja digitalouden ekosysteemin suunnittelun parissa. Jatkotoimet ja tavoitteiden saavuttaminen hankkeen päättymisen jälkeen saavuttaminen ovat riippuvaisia rahoituksen saamisesta.