Siirry suoraan sisältöön

Automatisointi sujuvoittaa yritysten ja viranomaisten yhteydenpitoa

Yritysten raportointityö vähenee, kun taloustiedot siirtyvät sähköisesti suoraan viranomaisille. Pohjaa uudenlaisille järjestelmille rakennetaan PRH:n koordinoimassa Yrityksen digitalous -hankkeessa, johon Verohallinto osallistuu aktiivisesti.

Sähköinen asiointi viranomaisten kanssa on suomalaisille jo arkipäivää, mutta palvelujen välillä tiedot eivät juuri liiku. Esitäytetyn OmaVero-ilmoituksen data tulee kuitenkin suoraan useista lähteistä, ja henkilön on vaivatonta täydentää lomake.

Vastaavaa helppoutta kaavaillaan yrityksille, joilla riittää lakisääteistä raportoitavaa PRH:een, Verohallintoon ja Tilastokeskukseen. Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura visioi tietojen reaaliaikaista siirtymistä:

”Tavoitteena on tehdä ilmoittamisesta mahdollisimman yksinkertaista oikein toimivalle ja samalla varmistaa, että tiedot ovat oikein. Suurin osa tarvittavasta tiedosta on digimuodossa, ja raporttipohjia on standardoitu ja rakenteistettu, mutta raportointi toimii perinteisen maailman pelisäännöillä: määräaikaan mennessä lähetetään tietyt asiakirjat.”

Mark­ku Hei­ku­ra pai­not­taa, että uu­det tek­no­lo­giat li­sää­vät tuot­ta­vuut­ta vain, kun nii­tä hyö­dyn­ne­tään jär­ke­väs­ti.

Yhteishanke vie kohti tosiaikaista tiedonsiirtoa

Vuosittain Verohallinto käsittelee noin 1 500 miljoonaa transaktiota, joista 100 miljoonaa tulee Euroopan unionista. Ilman laskentasääntöihin perustuvaa automaattista päätöksentekoa työ tuskin onnistuisi. Heikura vertaa tietoaineistojen siirtoa tavaroiden logistiikkaan ja prosessien automatisointiin.

Ihanteena on saada tieto siirtymään kirjausvaiheessa automaattisesti asiaankuuluviin rekistereihin. Tällainen digitalouden ekosysteemi vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä elinkeinoelämän ja viranomaisten välillä.

Tarvittavaa tiedonvälitysverkkoa on rakennettu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) nelivuotisessa Yrityksen digitalous -hankkeessa, joka kytkeytyy myös laajempaan pohjoismaiseen Nordic Smart Government and Business -projektiin.

Yrityksen digitalous -hanketta koordinoi PRH, jonka verkkoyhteistyö Verohallinnon kanssa alkoi vuosituhannen alussa, kun rakennettiin yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ.

Yrityksen digitalous -hanke päättyy vuoden 2024 lopussa, mutta digitaalisen ekosysteemin toteutuminen edellyttää TEMiltä ja PRH:lta vahvaa panostusta ja tulevaisuuden ennakointia.

”Verohallinnossa tarkastelemme, millaisia liiketoimintamalleja on kehittymässä, mikä on merkittävää ja miten tulee varautua. Siksi olemme pystyneet tarttumaan myös kryptovaluuttatoimijoiden ja somealustoja käyttävien taloustietoihin ja mahdolliseen verovälttelyyn.”

Heikuran mukaan uutta luotaessa maksetaan oppirahojakin, mutta lopulta hyötyvät kaikki: yritysten työmäärä vähenee, verovalvonta tehostuu ja yritystieto liikkuu nopeasti yhteistyökumppaneille ja viranomaisille.

Verohallinto

  • Toteuttaa Suomessa henkilöiden ja organisaatioiden verotuksen.
  • Pyrkii auttamaan asiakkaita toimimaan veroasioissa omatoimisesti ja oikein.
  • Toimii yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa osallistuen mm. EU:n suunnittelemaan arvonlisäverojärjestelmän modernisointiin (VIDA).
  • Toimittaa kertyneet verot kuukausittain valtiolle, kunnille, Kelalle, seurakunnille ja metsänhoitoyhdistyksille.
  • Toimipaikkoja 55 paikkakunnalla, henkilöstöä runsaat 5 000 (2023)
-

Teksti: Päivi Helander

Kuvat: Nina Kaverinen