Siirry suoraan sisältöön

Sidosryhmätyötä asiakkaiden hyväksi

Sidosryhmävastuun osa-alue liittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, hyvä hallinto (16).

PRH:n sidosryhmävastuun tavoitteet ovat:
 • Sidosryhmätyömme on tavoitteellista ja vaikuttavaa
 • Vaikutamme proaktiivisesti eri verkostoissa (asiakkaittemme hyväksi), ja sidosryhmätyömme on strategista ja tavoitteellista.
Viraston uusi strategia valmistui keväällä 2023. Strategia koostuu viidestä päämäärästä: olemme asiakkaan asialla, tietomme on hyödyksi, kehitymme ja kehitämme, olemme haluttu työnantaja ja vaikutamme verkostoissa. Päämäärien edistämiseksi on laadittu strategiset ohjelmat, jotka toteutetaan vuosina 2023–2028.

Strategiatyön taustalla oli tunnistettu tarve uudistaa ja kehittää toimintaa jatkuvasti muuttuvien ulkoisten tekijöiden sekä asiakastarpeiden ja sidosryhmien odotusten mukaisesti.

Sidosryhmätyöllämme on merkittävä vaikutus asiakkaisiimme. Tehtäviemme ja palvelujemme onnistunut toteuttaminen edellyttävät tiivistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa. Tärkeimpiä sidosryhmiämme ovat muut viranomaiset, ministeriöt, elinkeinoelämän järjestöt, toimialamme pohjoismaiset virastot, EU- ja muut kansainväliset virastot sekä lukuisat yhteistyökumppanit.

Sidosryhmät mukana kehittämisessä

Vuonna 2023 jatkui käytetyimmän asiointipalvelumme, kaupparekisterin sähköisen ilmoittamisen eli YTJ-palvelun, uudistaminen. Uudistusvuorossa olevat asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden muutosilmoitukset koskettavat lukuisia suomalaisia, joten työllä on iso merkitys.

Taloyhtiöiden sähköinen asiointi kaupparekisterissä on kiinteässä yhteydessä myös Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään, joten yhteistyö Maanmittauslaitoksen kanssa oli tiivistä niin suunnittelussa kuin teknisellä puolella. Tavoitteena on luoda yhteisille asiakkaillemme mahdollisimman sujuva asiointi kiinteistöasioissa.

Laaja yhteistyö jatkui myös Suomen Uusyrityskeskukset ry:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tukea yrityksiä kaikissa toiminnan vaiheissa perustamisesta lähtien.

PRH on vastannut vuonna 2021 käynnistyneen Yrityksen digitalous -hankkeen koordinaatiosta. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset digitaloudelle, jossa liiketapahtumien käsittely ja tiedon siirto perustuvat määriteltyyn rakenteiseen tietoon eri toimijoiden välillä. Hankkeen muita vastuuviranomaisia ovat Digi- ja väestötietovirasto, Tilastokeskus, Valtiokonttori ja Verohallinto.

Hankkeen jatko vuoden 2024 jälkeen ja sen tavoitteiden saavuttaminen ovat riippuvaisia rahoituksen jatkosta, josta ei vielä ole päätöksiä. Lue lisää Yrityksen digitalous -hankkeesta. 

Strategiasta johdetut sidosryhmätavoitteet

Yksi strateginen päämäärämme on vaikuttaa verkostoissa.

Ohjelman mukaisesti edistämme sidosryhmä- ja verkostotyömme vaikuttavuutta lähivuosina muun muassa seuraavasti:

 • Päivitämme sidosryhmästrategiamme ja -linjauksemme sekä määrittelemme selkeät tavoitteet kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa tehtävälle työlle.
 • Sidosryhmästrategia päivitettiin vuonna 2023, mutta sen käsittely PRH:n johtoryhmässä siirtyi vuodelle 2024.
 • Vaikutamme yhteistyössä toimialamme lainsäädäntöön säännösten yksinkertaistamiseksi ja yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi.
 • Tavoitteen toteuttaminen edellyttää verkosto- ja ekosysteemityömme nykyistä tehokkaampaa organisointia ja suunnittelua. Aloitamme työn vuonna 2024.
 • Teemme laajaa yhteistyötä, jotta erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tietoisuus aineettomista oikeuksista (IPR) kasvaisi.
 • Teimme vuonna 2023 yhteistyötä useiden eri sidosryhmien kanssa, jotta erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tietoisuus aineettomista oikeuksista lisääntyisi. Yhteistyötä tehtiin niin muotoilualan asiantuntijajärjestön Ornamon, Suomen Yrittäjien kuin Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n (TTVK) ja Kopioston kanssa. 
 • Toteutimme yhteistyössä eri alojen etujärjestöjen kanssa myös Aineettomia tarinoita -viestintäkampanjan, jonka tarkoituksena on lisätä yrittäjien tietoisuutta muotoilun suojaamisen tärkeydestä ja erityisesti mallioikeudesta. Kampanja sai merkittävän rahoituksen Euroopan tavaramerkki- ja mallioikeusvirastolta EUIPO:lta.
 • Mittaamme verkostotyömme määrää, laatua, kumppanityytyväisyyttä ja vaikuttavuutta tavoitteenamme paremmat palvelut asiakkaille ja yhteiskunnalle.

Henkilöstön ehdotukset vastuullisuusteoiksi

Sidosryhmävastuun tekoina palkittiin seuraavat ehdotukset:

 • Sidosryhmätyön tulokset näkyvämmin esille yhdessä kumppanien kanssa