Siirry suoraan sisältöön

Kestävää varojen käyttöä

Taloudellisen vastuun osa-alue liittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, hyvä hallinto (16).

PRH:n taloudellisen vastuun tavoitteet ovat:

  • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • PRH:n investoinnit, hankinnat ja varojen käyttö tehdään yhteiskunnan parhaan hyödyn mukaisesti
  • Väärinkäytösriskiä pienennetään ennakoivilla toimenpiteillä.

Taloudellinen vastuumme on muun muassa kestävää varojen käyttöä, toiminnan lainmukaisuutta ja rekisteritietojemme ajantasaisuutta ja täten mahdollisimman vaikuttavan asiakasarvon tuottamista asiakkaillemme, yrityksille ja yhteisöille, sekä suomalaiselle yhteiskunnalle.

Talous pysynyt vakaana

Taloudellinen tilanteemme pysyi vakaana ja saavutimme hyvin työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuodelle 2023 sovitut taloudelliset tavoitteet. Toiminnalle välttämättömien tietojärjestelmien ylläpidon ja uudistamisen vuoksi viraston menot ja investointitarpeet ovat kuitenkin kasvussa.

Lue lisää taloudellisesta tuloksesta vuosikertomuksestamme. 

Tilinpäätöstietojen kattavuus kaupparekisterissä parantunut edelleen

Tilinpäätöstietojen kattavuus kaupparekisterissä on parantunut jatkuvasti. Yhteiskunnan ja yritysten tilinpäätöstietoja tarvitsevien etu on, että tiedot ovat kaupparekisterissä mahdollisimman kattavasti.

Vuonna 2023 tietojen kattavuus nousi 96,2 prosenttiin, kun se vuonna 2022 oli 95,3 prosenttia. Vuonna 2021 kattavuus oli 89,8 prosenttia, ja vuonna 2020 luku oli 83,6 prosenttia.


Riskienhallinta osaksi kaikkea toimintaa

PRH:n kokonaisvaltaisessa riskienhallinnassa ja sen kehittämisessä edistyttiin vuoden 2023 aikana. Otimme muun muassa käyttöön uuden riskienhallintajärjestelmän. Tällä hetkellä riskejä hallitaan kaikilla PRH:n riskienhallintapolitiikan mukaisilla tavoilla, ja lähtökohtana ovat PRH:n toiminnalle sen eri tasoilla asetetut tavoitteet.

Olemme pyrkineet myös kytkemään riskienhallinnan entistä tiiviimmin keskeisiin toiminnan johtamisen, ohjaamisen ja seurannan prosesseihin. Riskienhallintaan liittyvän raportoinnin linjaukset hyväksyttiin syksyllä 2023.

Olennaista on, että opimme tunnistamaan epävarmuudet ja estämään tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät riskit sekä löytämään niihin tehokkaat hallintakeinot.

Taloudellisesti vastuulliset hankinnat

Vuoden 2023 aikana teimme useita toimenpiteitä, joilla edistimme pakotteiden täytäntöönpanoa hankintaprosessissa.

Päivitimme PRH:n hankintaohjeen ja ohjeen pakotteiden huomioimisesta hankinnoissa.

Otimme käyttöön erillisen työkalun pakotteiden tarkastamiseksi hankintojen yhteydessä. Kaikki toimittajat tarkistetaan ennen sopimuksen tai tilauksen tekemistä. Näin varmistamme, että sopimustoimittajaan ei kohdistu pakotteita.

Käynnistimme väärinkäytösten torjuntatyön valtiovarainministeriön julkaiseman korruptiontorjunnan toimintamallin mukaisesti. Tavoitteena on nostaa mallin mukaista korruptiontorjunnan kypsyystasoa. Ensi vaiheessa pyrimme tunnistamaan korruption ilmenemismuotoja. Työtä jatketaan vuonna 2024.

Lue lisää pakotteista ja väärinkäytösten torjunnasta.