Siirry suoraan sisältöön

Työtyytyväisyys taas ennätyslukemissa

Valtionhallinnon työtyytyväisyyskyselyssä (VMBaro) saatiin jälleen mittaushistorian uusi ennätys, kun kokonaistyötyytyväisyyden keskiarvoksi PRH:ssa tuli 4,06.

Vuosittain tehtävässä kyselyssä oli edellisvuoden tavoin vahvuuksina toimintakulttuuri, työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet, työnantajakuva ja arvot sekä työ- ja toimintaympäristö.

Työtyytyväisyyskyselyn tulokset 2022–2023 (VMBaro)

Kokonaistyötyytyväisyys

Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys nousi. Vuonna 2023 kokonaistyötyytyväisyys oli 4,06, kun vuonna 2022 luku oli 4,02. (asteikolla 1–5).

Esimiestyö ja johtaminen

Esimiestyön ja johtamisen kokonaisarvosana nousi. Vuonna 2023 se oli 4,00, kun vuonna 2022 kokonaisarvosana oli 3,98.


PRH on hyvä työpaikka

Väitteen ”PRH on hyvä työpaikka” arvosana nousi. Vuonna 2023 arvosana oli 4,45, kun se vuonna 2022 oli 4,39.

Oikeudenmukainen kohtelu esihenkilöltä

Arvosana oikeudenmukaisesta kohtelusta esihenkilöltä laski. Vuonna 2023 arvosana oli 4,50, kun vuoden 2022 arvosana oli 4,55.

Oikeudenmukainen kohtelu työtovereilta

Arvosana oikeudenmukaisesta kohtelusta työtovereilta nousi. Vuonna 2023 arvosana oli 4,59 ja vuoden 2022 arvosana oli 4,53.

Kehitimme rekrytointia ja perehdyttämistä

Rekrytointien määrä kääntyi vuonna 2023 selvään laskuun. Hakemusmäärä kuitenkin lisääntyi. Hakemusmäärien kasvun perusteella PRH on entistäkin halutumpi työnantaja.
Kehitimme rekrytointiprosessiamme, jotta tarvittavaa osaamista saataisiin mahdollisimman oikea-aikaisesti.

Uusien prh:laisten perehdyttämiseksi laadimme kattavan perehdytysohjelman osaksi valtion yhteistä verkko-oppimisympäristöä eOppivaa.

Jatkoimme edellisvuonna aloitettuja osaamiskartoituksia ja ryhdyimme luomaan pohjaa
PRH:n osaamispolkumalleille.

Uudistimme organisaatiota

Toteutimme organisaatiouudistuksen, jossa hallinnon, talouden ja tietohallinnon toiminnot järjestettiin uudelleen. Uudistuksen tavoitteena oli selkeyttää johtamista ja työnjakoa, ja muutoksilla ei ollut vaikutusta henkilöstön määrään.

Uusi organisaatio tuli voimaan vuoden 2024 alusta.

Suunnittelimme toimitilamuutoksia

Aloitimme Senaatti-kiinteistöjen kanssa suunnittelun siirtymisestä valtion toimitilastrategian mukaisiin yhteiskäyttöisiin tiloihin. Mukana suunnittelussa on useita muita virastoja, joiden toimintoja tultaisiin sijoittamaan tiloihin, jotka nykyisellään ovat vain PRH:n ja Valtiokonttorin käytössä.

Suunnitelman on tarkoitus valmistua vuonna 2024, jonka jälkeen päätetään toteutuksesta.

Jatkoimme työyhteisöviestinnän kehittämistä

Vuonna 2022 päättyneen työyhteisöviestinnän projektin jälkeen jatkoimme työyhteisöviestinnän kehittämistä toimenpidesuunnitelman mukaisesti.

Kehittämisen teemoja ovat työyhteisöviestinnän kanavat, työkulttuuri ja tulosalueiden välinen viestintä. Osallistimme prh:laisia eri tavoin, muun muassa työpajojen, kyselyiden ja haastattelujen avulla.

Henkilöstön sukupuolijakauma ja keski-ikä

Vuonna 2023 PRH:ssa työskenteli 430 henkilöä, joista 253 (59 prosenttia) oli naisia ja 177 (41 prosenttia) miehiä. Muunsukupuolisia henkilöitä ei ole kirjattu erikseen. Keski-ikämme oli 48,6 vuotta.

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2023

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina vuonna 2023 oli 423,17. Henkilötyövuodet (htv) jakautuivat tulosalueittain seuraavasti:

  • Patentit ja tavaramerkit 169,67 htv
  • Yritykset ja yhteisöt 160,93 htv
  • Asiakaspalvelut ja viestintä 49,80 htv
  • Yhteiset palvelut 37,77 htv
  • ICT-kehitysyksikkö 5,00 htv.


Lisätietoja vastuullisuusraportissa

Lue lisää henkilöstömme tasa-arvoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä työhyvinvoinnin edistämisestä vastuullisuusraportistamme.