Siirry suoraan sisältöön

Suurin hakemusmäärä kymmeneen vuoteen

Kansallisten patenttihakemusten määrä nousi selvästi edellisvuoteen verrattuna. Määrä on suurin yli kymmeneen vuoteen.

Hakemusmäärältään kolme suurinta maakuntaa olivat Uusimaa, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Ne kaikki kasvattivat hakemusmääriään ja yhdessä vastasivat 77 prosentista kaikista hakemuksista.

Kasvaneesta hakemusmäärästä huolimatta käsittelyajat pysyivät asiakaslupausten mukaisina.

Kansallisten patenttihakemusten määrä nousi

Kansallisten patenttihakemusten määrä nousi. Vuonna 2023 hakemuksia tuli 1 745, kun vuonna 2022 niitä tuli 1 447.


Loppuunkäsitellyt kansalliset patenttihakemukset

Käsiteltyjen kansallisten patenttihakemusten määrä laski. Vuonna 2023 käsiteltiin 1 561 hakemusta, kun vastaava luku vuonna 2022 oli 1 731.


Käsitellyt PCT-hakemukset (PCT/RO)

PRH:ssa käsiteltyjen kansainvälisten PCT-hakemusten määrä laski. Vuonna 2023 hakemuksia käsiteltiin PRH:ssa 733, kun vuonna 2022 niitä käsiteltiin 855.


Tehdyt uutuustutkimukset (PCT/ISA)

Tehtyjen uutuustutkimusten määrä laski. Vuonna 2023 niitä tehtiin 208, kun vuonna 2022 tutkimusten määrä oli 316.


Suomessa voimaansaatetut eurooppapatentit (EPO)

Suomessa voimaansaatettujen eurooppapatenttien määrä laski. Vuonna 2023 saatettiin voimaan 3 894 eurooppapatenttia, kun vastaava luku vuonna 2022 oli 4 473.


Loppuunkäsitellyt hyödyllisyysmallihakemukset

Loppuunkäsiteltyjen hyödyllisyysmallihakemusten määrä pysyi tasaisena. Vuonna 2023 käsiteltiin 250 ja vuonna 2022 259 hakemusta.


Uudet sähköiset palvelut käyttöön

Vuoden alussa otimme käyttöön patenttihakemusten uuden käsittelyjärjestelmän, jota olimme valmistelleet useita vuosia. Käsittelyjärjestelmän lisäksi uudistimme sähköisiä palvelujamme, joten asiakkaamme saivat käyttöönsä uudet tieto- ja lehtipalvelut, asiakirjapalvelun sekä maksupalvelun.

Käsittelyjärjestelmän kehittämisen ja käyttöönoton mahdollistivat Euroopan patenttijärjestön ja EU:n teollisoikeusviraston koordinoimat yhteistyöverkostot. PRH hyödyntää yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia myös järjestelmien kehittämisessä ja päivittämisessä.

Yhtenäispatentti astui voimaan

Euroopan patenttijärjestelmä uudistui vuoden 2023 kesäkuun alussa, kun uusi yhtenäispatentti tuli voimaan vuosikymmenten valmistelutyön jälkeen.

Yhtenäispatentti tarjoaa uuden vaihtoehdon eurooppapatentin rinnalle. Yhtenäispatentti tarkoittaa, että keksinnölle voi saada suojan kerralla kaikissa järjestelmässä mukana olevissa maissa. Yhtenäispatenttijärjestelmässä on mukana 17 EU-maata. Yhtenäispatentin myöntää Euroopan patenttivirasto.

PRH on valmistautunut yhtenäispatentin voimaantuloon huolellisesti. Olemme jakaneet asiakkaillemme aktiivisesti tietoa uuden patentinhakujärjestelmän mahdollisuuksista ja vaikutuksista.

Kehitimme pohjoismaista patenttiyhteistyötä


PRH allekirjoitti Ruotsin teollisoikeusviraston (PRV) sekä Tanskan, Norjan ja Islannin patenttiviranomaisten yhteistyöorganisaation Nordic Patent Instituten (NPI) kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan patentointipalveluihin liittyvän yhteistyön kehittämiseksi.

Tavoitteena on lisätä PRH:n, PRV:n ja NPI:n yhteistyötä kansainvälisissä järjestöissä ja patenttihakemusten käsittelyyn ja tutkimiseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteisenä päämääränä on luoda Pohjoismaista entistäkin hedelmällisempi ympäristö uutta teknologiaa luoville yrityksille, tutkimuslaitoksille ja keksijöille.

Kuvassa pohjoismaisten patenttivirastojen pääjohtajat vasemmalta lukien: Kathrine Myhre (NIPO, Norja), Peter Strömbäck (PRV, Ruotsi), Borghildur Erlingsdottir (ISIPO, Islanti), Antti Riivari (PRH, Suomi) ja Sune Stampe Sorensen (DKPTO, Tanska). Kuva: Nordic Patent Institute
-