Siirry suoraan sisältöön

Valmistauduimme kestävyysraportointitarkastajien rekisteröintiin

Valmistauduimme yritysten kestävyysraportointia koskeviin lakimuutoksiin, jotka tulivat voimaan vuoden 2023 lopussa. Lakimuutosten perusteella PRH rekisteröi kestävyysraportointitarkastajia ja kestävyystarkastusyhteisöjä.

Rekisteröinnin jälkeen tilintarkastaja voi käyttää kestävyysraportointitarkastajan (KRT) nimikettä. Kestävyysraportointitarkastajat tarkastavat yritysten kestävyysraportointia.
Tilintarkastajat voivat tietyin edellytyksin rekisteröityä kestävyysraportointitarkastajiksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöksen perusteella.

Vuodesta 2025 alkaen järjestämme erikoistumistutkinnon kestävyysraportointitarkastajan kelpoisuutta hakeville.

Tutkinnoissa ennätysmäärä kokelaita

HT- ja KHT-tutkintojen osallistujamäärät ovat olleet noususuunnassa viime vuosina, eikä vuosi 2023 ollut poikkeus: kuluneena vuonna HT- ja KHT-tutkintoihin osallistui ennätysmäärä kokelaita, yhteensä 369. Myös hyväksyttyjen määrä nousi edellisvuodesta.

Palautekyselyn perusteella tutkintoihin osallistuneiden kokelaiden tyytyväisyys tutkintoon parani selvästi edellisvuodesta. Sekä HT- että KHT-tutkintoon oltiin edellisvuotta selvästi tyytyväisempiä.

Tilintarkastajatutkinnot

HT-tutkinnossa hyväksytyt

Tilintarkastajien HT-tutkinnossa hyväksyttyjen määrä nousi selvästi. Vuonna 2023 oli 93 hyväksyttyä, kun vuonna 2022 heitä oli 73.


KHT-tutkinnossa hyväksytyt

Myös tilintarkastajien KHT-tutkinnossa hyväksyttyjen määrä nousi selvästi edellisvuodesta. Vuonna 2023 oli 61 hyväksyttyä, kun vuonna 2022 heitä oli 49.


JHT-tutkinnossa hyväksytyt

Tilintarkastajien JHT-tutkinnossa hyväksyttyjen määrä laski. Vuonna 2023 hyväksyttiin 5, kun vuonna 2022 hyväksyttyjä oli 9.


Laaduntarkastukset ja tutkinnat

Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen hyväksymiset

Hyväksymisten määrä laski jonkin verran. Vuonna 2023 hyväksymisiä oli 109, kun vuonna 2022 niitä oli 119.


Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen hyväksymisen lakkauttamiset

Hyväksymisten lakkauttamisten määrä pysyi suunnilleen samana. Vuonna 2023 lakkauttamisia oli 128, ja vuonna 2022 niitä oli 125.


Tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä koskevat laaduntarkastuspäätökset

Laaduntarkastuspäätösten määrä nousi merkittävästi. Vuonna 2023 tehtiin 189 laaduntarkastuspäätöstä, kun vuoden 2022 luku oli 149.


Tilintarkastusvalvonnan ratkaisut

Tilintarkastusvalvonnan ratkaisujen määrä laski hieman. Vuonna 2023 tehtiin 30 ratkaisua, kun vuonna 2022 niitä tehtiin 35.


Tilintarkastuslautakunnan päätökset tutkinta-asioissa

Tilintarkastuslautakunnan päätösten määrä nousi. Vuonna 2023 lautakunta antoi 40 päätöstä, kun vuoden 2022 luku oli 31.