Gå direkt till innehållet
ÅRSREDOVISNING 2022

Antalet nya föreningar minskade

Antalet anmälningar till föreningsregistret ökade jämfört med året innan. Antalet nya registrerade föreningar började dock minska jämfört med året innan. Antalet anmälningar till stiftelseregistret var ungefär på samma nivå som året innan.

De registrerade föreningarna klassificeras i nio klasser. De populäraste klasserna är år efter år kulturbranschen samt idrott och motion.

Registrerade nya föreningar

Antalet nya föreningar minskade. År 2022 registrerade vi 1 909 nya föreningar, medan siffran år 2021 var 2 155.


Ändrings- och nedläggningsanmälningar till föreningsregistret

Antalet ändrings- och nedläggningsanmälningar ökade. År 2022 var antalet 29 741, medan antalet anmälningar år 2021 var 27 412.


Registrerade nya stiftelser

Antalet nya stiftelser var oförändrat. Både år 2022 och år 2021 registrerade vi 28 nya stiftelser.


Registrerade årsrapporter från stiftelser

Antalet registrerade årsrapporter minskade. År 2022 registrerade vi 2 574 årsrapporter. År 2021 var antalet registreringar 2 723.


Enkät: Stiftelserna nöjda med tillsynen

På våren lät vi genomföra en enkät om effekterna av stiftelsetillsynen. Cirka 80 procent av respondenterna uppgav att de var mycket nöjda med stiftelsetillsynen i sin helhet. På det hela taget upplevs stiftelsetillsynen fungera bra i Finland.

Respondenterna påpekade att stiftelsetillsynens webbplats borde förbättras.

Enkäten besvarades av 430 stiftelser som representerar ett heltäckande tvärsnitt av de registrerade stiftelserna i Finland.

Vi utarbetade enkäten i samarbete med Stiftelser och Fonder rf.