Gå direkt till innehållet
ÅRSREDOVISNING 2022

IQM förbereder sig på ett kvanthopp

Det finländska uppstartsföretaget IQM framställer och levererar kvantdatorer till kunder. Att skydda immateriella rättigheter bidrar till att få finansiering och försäkrar framtida inkomstflöden.

Aalto-universitetet och Teknologiska forskningscentralen VTT har samarbetat inom kvantteknologin i decennier. År 2018 startade fyra forskare företaget IQM Quantum Computers (IQM) som framställer kvantdatorer för sina kunder.

Forsknings- och utbildningssamarbetet med VTT och Aalto har fortsatt, och företaget har nuförtiden över 230 anställda i Finland och utomlands.

Omvälvande kvanttillämpningar på kommande

”IQM har blivit ganska självständigt. Till exempel vår egen produktionsanläggning för kvantprocessorer i Esbo representerar toppen av branschen, och vi har för avsikt att inleda framställningen också annanstans”, säger teknologie doktor Kuan Yen Tan, IQM:s grundare och CTO.

Majoriteten av IQM:s kunder är forsknings- eller datacentraler vars datakraft kan utökas med hjälp av kvantdatorer.

”Kunderna förbereder sig på att nå kvantöverlägsenhet. Vi känner inte till branschen för den kommande genombrottstillämpningen, men oberoende av om den gäller kvantsimulering av molekyler, maskininlärning eller artificiell intelligens, kommer den att omvälva databehandlingen”, säger Tan.

IQM:s grun­da­re och CTO Kuan Yen Tan


IP-skydd försäkrar utvecklingsfinansiering och framtida inkomster

Ett uppstartsföretag som är verksamt i en ny teknologibransch behöver betydande finansiering för att kunna utöka sin affärsverksamhet. IQM har fått cirka 200 miljoner euro från offentliga och privata finansieringskällor.

”Patentering har varit ett sätt för att övertyga investerare om IQM:s möjligheter”, säger teknologie doktor och IP Manager Anna Vainio.

Enligt Tan tvingade inkludering av patentering i innovationsprocesserna att tänka på saker på ett nytt sätt. Jatta Toro, Head of IP, påminner att ledarskapet för immateriell egendom (IP) borde kunna ses som en helhet.

Alla betonar att det är lönsamt för ett företag att i ett tidigt skede investera i en IP-expert.

”Det är viktigt att förstå hur IP stödjer företagets affärsverksamhet”, kompletterar Toro.

IP Ma­na­ger Anna Vai­nio och Head of IP Jat­ta Toro


Från och med juni 2023 är det möjligt att skydda sin uppfinning med enhetligt patent i flera europeiska länder.

Toro och Vainio påpekar att ett europeiskt patent med enhetlig verkan gäller också i Finland, på samma sätt som dess ogiltigförklaring, vilket påverkar IQM:s verksamhet. IQM lämnar ofta in sina prioritetsansökningar om patent via Patent- och registerstyrelsen.

”Vår patenteringsstrategi bygger på geografiskt betydelsefulla marknader. En internationell patentansökan ger oss tid att se hur värdefull en uppfinning är”, säger Toro.

Licensiering av teknologi hör till IQM:s långsiktiga mål. Strategin för immateriell egendom (IP) avgör hur portföljen för immateriella rättigheter byggs och vilka medel som ska användas i varje enskilt fall. Företaget litar på att investeringar i IP-skydd kommer att resultera i inkomstflöde och någon annan affärsnytta.Kvantdatorer öppnar nya utsikter

  • En klassisk dator eller dess parallella processorer utför de givna uppgifterna en åt gången, medan kvantprocessoren har som egenskap att hämta en lösning genom att parallellisera operationerna.
  • Informationsenheten för en kvantdator är en qubit eller kvantbit.
  • De första datorerna med 2 qubitar byggdes 1998.
  • När en kvantdator kopplas ihop med en superdator är den kombinerade datakraften enorm utan att precisionen lider.
  • När antalet qubitar överstiger 50 kan kvantdatorns prestanda överstiga superdatorns kapacitet. Då nås ”kvantöverlägsenhet”.
  • För att fungera ordentligt behöver kvantdatorn en ostörd omgivning som nuförtiden säkerställs med ett hölje som omger processorn och vars temperatur nästan ligger vid den absoluta nollpunkten.
  • IQM bedömer att det senast 2024 kan presentera en 54-qubitars anordning.

Originaltext på engelska: Päivi Helander

Bilder: IQM