Gå direkt till innehållet
ÅRSREDOVISNING 2022

Antalet anmälningar till handelsregistret minskade

Efter flera rekordår började det totala antalet anmälningar till handelsregistret avta något år 2022. Antalet nya företag som grundades var något mindre än året innan. Även antalet ändringsanmälningar till handelsregistret minskade.

Till följd av det stora antalet anmälningar föregående år blev de genomsnittliga behandlingstiderna längre. Under året vidtog vi fortsatta åtgärder för att avhjälpa anhopningen av ärenden.

Antalet etableringsanmälningar till handelsregistret minskade

Antalet etableringsanmälningar till handelsregistret minskade. År 2022 inkom 38 665 etableringsanmälningar, medan antalet år 2021 var 41 491.


Behandlade etableringsanmälningar

Även antalet behandlade etableringsanmälningar minskade. År 2022 behandlade vi 38 910 etableringsanmälningar, medan antalet år 2021 var 41 763.


Behandlade ändringsanmälningar

Antalet behandlade ändringsanmälningar minskade. År 2022 behandlade vi 230 601 ändringsanmälningar och året innan 236 426 anmälningar.


Behandlade anmälningar om förmånstagare

Antalet behandlade anmälningar om förmånstagare ökade något. År 2022 behandlade vi 37 088 anmälningar om förmånstagare. År 2021 var antalet 36 347.


Företagsinteckningsärenden

Antalet företagsinteckningsärenden som infördes i handelsregistret var i stort sett oförändrat. År 2022 inkom 4 428 företagsinteckningsärenden, året innan 4 565.


Förberedelserna inför den nya lagen fortsatte

Handelsregisterlagen, som varit under beredning en längre tid, nådde slutrakan. Regeringens proposition överlämnades till riksdagen i oktober.

Syftet med den nya handelsregisterlagen är att säkerställa att företagen i fortsättningen hanterar handelsregisterärenden huvudsakligen elektroniskt. Ett annat centralt mål är att förbättra handelsregistrets aktualitet och tillförlitlighet.

Nya och förnyade elektroniska tjänster

Under året byggde vi upp en förnyad informationstjänst för företags- och organisationsdatasystemet (företags- och organisationssökning på ytj.fi). Den är en av PRS mest använda e-tjänster. År 2022 gjordes över 20 miljoner sökningar i tjänsten.

Arbetet med att utveckla e-tjänsten på ytj.fi för elektroniska anmälningar pågick alltjämt. År 2022 blev det möjligt att till exempel lämna in bokslut och svara på rättelseuppmaningar elektroniskt i e-tjänsten på ytj.fi. Beredningen av tjänsten för etablering av nya aktiebolag framskred också långt under året. Förnyelsen av e-tjänsten på ytj.fi fortsätter även under de kommande åren.

Avgiftsfriheten ökade efterfrågan på utdrag

I augusti 2022 blev elektroniska handelsregisterutdrag avgiftsfria för företag och bostadsaktiebolag. Avgiftsfriheten ökade tydligt efterfrågan på elektroniska utdrag.

Avgiftsfriheten grundar sig på ett EU-direktiv, enligt vilket vissa uppgifter om aktiebolag ska vara avgiftsfria. I Finland genomfördes avgiftsfriheten så att den gäller elektroniska handelsregisterutdrag för alla företagsformer.

Utdraget innehåller de uppgifter om företaget som har införts i handelsregistret och det kan laddas ner från PRS informationstjänst Virre.

Arbetet inom projektet Företagets digitala ekonomi fortskred

Arbetet inom projektet Företagets digitala ekonomi fortskred enligt planerna. Projektet främjade bland annat användningen av nätfakturor och andra digitala dokument och utarbetade beskrivningar av den digitala ekonomins ekosystem. Inom projektet genomfördes också flera försök och man deltog i det europeiska och nordiska samarbetet.
På projektets webbplats publiceras fortlöpande utbildningsmaterial och anvisningar som tagits fram i projektet samt information om evenemang, samutvecklingsprojekt och försök: www.yrityksendigitalous.fi/sv/Öppnas i en ny flik