Gå direkt till innehållet
ÅRSREDOVISNING 2022

Färre varumärkesansökningar än året innan

Antalet nationella och internationella ansökningar om varumärken (målland Finland) fortsatte att minska för andra året i rad. Antalet mönsterrättsansökningar var ungefär på samma nivå som 2021.

På grund av det minskade antalet ansökningar kunde registreringsbeslut om varumärke och mönsterrätt i huvudsak fattas snabbare än servicelöftena.

Antalet nationella varumärkesansökningar minskade

Antalet nationella varumärkesansökningar minskade. År 2022 tog PRS emot 2 665 ansökningar. Året innan var antalet 3 331.


Avgjorda nationella varumärkesansökningar

Även antalet avgjorda nationella varumärkesansökningar minskade. År 2022 avgjordes 2 500 ansökningar och år 2021 3 441 ansökningar.


Internationella varumärkesärenden

Behandlade Madrid-ansökningar (ursprungsland Finland)

Antalet behandlade Madrid-ansökningar (ursprungsland Finland) sjönk år 2022 till 48, medan 84 ansökningar behandlades år 2021.


Avgjorda Madrid-ansökningar (målland Finland)

Antalet avgjorda Madrid-ansökningar (målland Finland) låg på ungefär samma nivå som året innan. År 2022 avgjordes 945 ansökningar och år 2021 1 027 ansökningar.


Registrerade mönsterrätt (design)

Antalet registreringar av design minskade något. År 2022 gjordes 58 designregistreringar, medan motsvarande siffra år 2021 var 80.


Arbetet med e-tjänster fortsatte

Under det gångna året införde vi en ny kungörelsetjänst (tidningstjänst) för varumärken och mönsterrätter.

Vi var fortsatt aktiva inom det europeiska samarbetsnätverket, som huvudsakligen finansieras av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO, där man utvecklar och upprätthåller system för hantering av varumärken och mönsterrätter samt e-tjänster. Vi deltar till exempel i ett pilotprojekt för att förnya tjänsten för varumärkesansökningar. Den förnyade tjänsten väntas vara i bruk år 2023.

Examina för ombud för industriellt rättsskydd

Godkända i den gemensamma delen

Antalet godkända i den gemensamma delen i ombudsexamen minskade något. År 2022 var antalet godkända 11, året innan 13.


Godkända i patenträtt

Även i delområdet patenträtt var antalet godkända examina något färre. År 2022 var antalet godkända 6, medan antalet år 2021 var 8.


Godkända i varumärkesrätt

Antalet godkända i delområdet varumärkesrätt låg ungefär på samma nivå som året innan. År 2022 godkändes 3 och året innan 4.


Godkända i mönsterrätt

År 2022 godkändes en examen för ombud för industriellt rättsskydd inom delområdet mönsterrätt, medan det inte fanns några godkända år 2021.