Siirry suoraan sisältöön

Tavaramerkkihakemusten määrä laskusuunnassa

Kansallisten ja kansainvälisten tavaramerkkihakemusten (kohdemaana Suomi) määrä jatkoi laskuaan toista vuotta peräkkäin. Mallioikeushakemusten määrä pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Hakemusmäärien vähenemisen vuoksi tavaramerkkejä ja mallioikeuksia koskevat rekisteröintipäätökset voitiin tehdä pääosin annettuja palvelulupauksia nopeammin.

Kansallisten tavaramerkkihakemusten määrä laski

Kansallisten tavaramerkkihakemusten määrä laski. Vuonna 2022 PRH:een tuli 2 655 hakemusta. Vuonna 2021 niitä tuli 3 331.


Ratkaistut kansalliset tavaramerkkihakemukset

Myös ratkaistujen kansallisten tavaramerkkihakemusten määrä laski. Vuonna 2022 ratkaistiin 2 500 hakemusta ja vuonna 2021 ratkaistiin 3 441.


Kansainväliset tavaramerkkiasiat

Käsitellyt Madrid-hakemukset (alkuperämaa Suomi)

Käsiteltyjen Madrid-hakemusten (alkuperämaa Suomi) määrä vuonna 2022 laski 48:een, kun vuonna 2021 käsiteltiin 84 hakemusta.


Ratkaistut Madrid-hakemukset (kohdemaa Suomi)

Ratkaistujen Madrid-hakemusten (kohdemaa Suomi) määrä pysytteli suunnilleen edellisvuoden lukemissa. Vuonna 2022 ratkaistiin 945 hakemusta ja vuonna 2021 ratkaistiin 1 027 hakemusta.


Rekisteröidyt mallit

Rekisteröityjen mallien määrä oli hienoisessa laskussa. Vuonna 2022 rekisteröitiin 58 mallia, kun luku vuonna 2021 oli 80.


Työ sähköisten palvelujen parissa jatkui

Kuluneena vuonna otimme käyttöön uuden tavaramerkkien ja mallioikeuksien kuulutuspalvelun (lehtipalvelun).

Jatkoimme aktiivista työtä Euroopan teollisoikeusvirasto EUIPO:n pääosin rahoittamassa eurooppalaisessa yhteistyöverkostossa, jossa kehitetään ja ylläpidetään tavaramerkkien ja mallioikeuksien käsittelyjärjestelmiä ja sähköisiä palveluja. Olemme mukana esimerkiksi pilottihankkeessa tavaramerkin hakemuspalvelun uudistamiseksi. Uudistetun palvelun odotetaan olevan toiminnassa vuonna 2023.

Teollisoikeusasiamiestutkinnot

Yhteisessä osassa hyväksytyt

Teollisoikeusasiamiestutkinnon yhteisessä osassa hyväksyttyjen määrä laski hieman. Vuonna 2022 hyväksyttyjä oli 11, ja vuonna 2021 heitä oli 13.


Patenttioikeudessa hyväksytyt

Myös teollisoikeusasiamiestutkinnon patenttioikeudessa hyväksyttyjä oli hieman vähemmän. Vuonna 2022 hyväksyttyjä oli 6, kun vuonna 2021 heitä oli 8.


Tavaramerkkioikeudessa hyväksytyt

Teollisoikeusasiamiestutkinnon tavaramerkkioikeudessa hyväksyttyjen määrä pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla. Vuonna 2022 hyväksyttiin 3, ja vuonna 2021 hyväksyttiin 4.


Mallioikeudessa hyväksytyt

Vuonna 2022 teollisoikeusasiamiestutkinnon mallioikeudessa hyväksyttiin 1, kun vuonna 2021 hyväksyttyjä ei ollut lainkaan.