Siirry suoraan sisältöön

PRH:n jalanjälki ennallaan

Ympäristövastuun osa-alue liittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria.

Ympäristövastuu sisältää toimitilojemme, tekemiemme hankintojen ja järjestämiemme tapahtumien ympäristövaikutusten lisäksi myös muita toimintamme ympäristövaikutuksia. Näitä ovat muun muassa tarjoamiemme sähköisten palvelujen käyttöaste ja digitalisaation edistämisen kehittämishankkeet. Lue lisää digitalisaation edistämisestä vuonna 2022.

Ympäristövastuuseen sisältyvät myös myöntämämme patentit ja rekisteröidyt tavaramerkit, jotka liittyvät kestävään kehitykseen.

PRH:n jalanjälki eli toiminnan negatiiviset vaikutukset toimintaympäristöön

Toimitilamme Sörnäisten rantatie 13:ssa on vuokrattu Senaatti-kiinteistöiltä. Senaatti seuraa jatkuvasti tilojen sähkön, lämmön ja muuta energian kulutusta. Toimitalossamme toimii PRH:n lisäksi Valtiokonttori.

PRH:n arkistotila Antinkatu 1:ssä on nk. edelleenvuokrakohde, jossa Senaatti-kiinteistöillä ei ole energiankulutusseurantaa. Senaatin tilahallintajärjestelmässä voidaan kuitenkin arvioida myös kulutusseurannan ulkopuolella olevien kohteiden energiankulutusta laskennallisesti.

Toimitilojen energiankulutus

Sörnäisten rantatie 13:ssa sijaitsevien toimitilojemme sähkönkulutus kasvoi vuonna 2022. Sen sijaan lämmön ja jäähdytyksen kulutus oli hieman vähäisempää kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2022 kulutustiedot (suluissa vuoden 2021 vastaavat tiedot):

  • sähkö: 374,60 MWh (347,31)
  • lämpö: 659,29 MWh (784,12)
  • jäähdytys: 117,00 MWh (124,38)

Antinkatu 1 laskennallinen arvio energiankulutuksesta vuonna 2022 on sama kuin edellisenä vuonna. Kummankin vuoden kulutustiedot ovat seuraavat:

  • sähkö vuodessa: 36,35 MWh
  • lämpö vuodessa: 80,68 MWh

Päästöt

Sörnäisten rantatie 13:n energiankulutuksen päästöt olivat edellisvuoden tapaan 0 kg, sillä Senaatti-kiinteistöt ostaa hiilineutraalia kaukolämpöä ja uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Myös Helenin toimittama kaukojäähdytys oli 0-päästöistä.

Suomen keskimääräisellä sähkön päästökertoimella (Tilastokeskus, kolmen edellisen vuoden keskiarvo 2019–2021) arvioituna vuonna 2022 sähkönkäytöstä aiheutui 2 798 kg hiilidioksidipäästöjä. Vastaavasti Helenin vuoden 2022 kaukolämmön päästökertoimella (223 g/kWh) arvioituna Antinkadun päästöt olivat 17 989 kg. Yhteensä päästöt olivat siten noin 21 000 kg.

Valtiokonttori työstää valtionhallinnon hiilijalanjälkiarvion tuottamista yhdessä konsernitoimijoiden kanssa, joten tässä raportissa ei tämän tarkemmin käsitellä PRH:n hiilijalanjälkeä.