Siirry suoraan sisältöön

Kokelaat tyytyväisiä tilintarkastajatutkintoihin

Järjestimme vuoden 2022 tilintarkastajatutkinnot elo-syyskuussa. Edellisvuoden kokelaiden ennätyslukemista tultiin hieman alaspäin. Vuonna 2022 tilintarkastajatutkintoihin osallistui 323 kokelasta, ja kaikkiaan 131 tutkintosuoritusta hyväksyttiin.

Palautekyselyn perusteella tutkintoihin osallistuneet kokelaat olivat kokonaisuutena varsin tyytyväisiä tutkintoon. KHT-tutkintoon oltiin edellisvuotta selvästi tyytyväisempiä. Sen sijaan HT-tutkintoon oltiin edellisvuotta hieman tyytymättömämpiä.

Tilintarkastajatutkinnot

HT-tutkinnossa hyväksytyt

Tilintarkastajien HT-tutkinnossa hyväksyttyjen määrä kääntyi laskuun. Vuonna 2022 oli 73 hyväksyttyä, kun vuonna 2021 heitä oli 115.


KHT-tutkinnossa hyväksytyt

Tilintarkastajien KHT-tutkinnossa hyväksyttyjen määrä laski niin ikään. Vuonna 2022 oli 49 hyväksyttyä, kun vuonna 2021 heitä oli 68.


JHT-tutkinnossa hyväksytyt

Tilintarkastajien JHT-tutkinnossa hyväksyttyjen määrässä ei ollut suuria muutoksia. Vuonna 2022 hyväksyttiin 9, kun vuonna 2021 hyväksyttyjä oli 7.


Laaduntarkastukset ja tutkinnat

Keskustelut lisäsivät laaduntarkastuksen ymmärrettävyyttä

Vuonna 2022 jatkoimme edellisvuonna aloittamaamme käytäntöä henkilökohtaisista keskusteluista laaduntarkastuksen kohteina olleiden tilintarkastajien kanssa. Kuluneena vuonna heistä 90:lle tarjottiin mahdollisuutta keskustella laaduntarkastuspäätöksestä.

Vapaaehtoisen keskustelun tarkoituksena on lisätä laaduntarkastuksessa tehtyjen havaintojen ja laaduntarkastuksen tulospäätösten ymmärrettävyyttä.

Palautekyselyn perusteella tilintarkastajat kokevat, että keskustelu on hyödyllinen ja selkiyttää havaintoja. Tilintarkastajat toivovat lisää keskusteluja ja muuta yhteydenpitoa, myös osana itse laaduntarkastusprosessia.

Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen hyväksymiset

Hyväksymisten määrä nousi. Vuonna 2022 hyväksymisiä oli 119, kun vuonna 2021 niitä oli 95.


Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen hyväksymisen lakkauttamiset

Hyväksymisten lakkauttamisten määrä pysyi suunnilleen samana. Vuonna 2022 lakkauttamisia oli 125, ja vuonna 2021 niitä oli 123.


Tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä koskevat laaduntarkastuspäätökset

Laaduntarkastuspäätösten määrä laski. Vuonna 2022 tehtiin 149 laaduntarkastuspäätöstä, kun vuonna 2021 niitä annettiin 180.


Tilintarkastusvalvonnan ratkaisut

Tilintarkastusvalvonnan ratkaisujen määrä väheni jonkin verran. Vuonna 2022 tehtiin 35 ratkaisua, kun vuonna 2021 niitä tehtiin 53.


Tilintarkastuslautakunnan päätökset tutkinta-asioissa

Tilintarkastuslautakunnan päätösten määrä pysyi suunnilleen samana. Vuonna 2022 lautakunta antoi 31 päätöstä, kun vuoden 2021 luku oli 27.


Infotilaisuuksia tilintarkastuksesta

PRH:n tilintarkastusvalvonta järjesti vuoden 2022 aikana erilaisia infotilaisuuksia Teamsissä. Tilaisuudet on tarkoitettu tilintarkastajille ja muille tilintarkastusvalvonnasta kiinnostuneille.

Vuonna 2022 tilaisuuksissa käsiteltiin muiden muassa laaduntarkastusta, tilintarkastuslautakunnan ratkaisukäytäntöä ja hyvää tilintarkastustapaa.

Uusi ohje Venäjään kohdistuvista pakotteista

Julkaisimme tilintarkastajille ohjeet EU:n Ukrainan tilanteen takia asettamista pakotteista, jotka kohdistuvat Venäjään.

Tilintarkastuksen kannalta olennaisimmat EU-pakotteet ovat talouspakotteita, joita ovat varojen jäädytykseen sekä varojen siirtoihin liittyvät rajoitukset ja kiellot.