Siirry suoraan sisältöön

Uusien yhdistysten määrä kääntyi laskuun

Yhdistysrekisteriin tulleiden ilmoitusten määrä nousi edellisvuodesta. Uusien rekisteröityjen yhdistysten määrä kääntyi kuitenkin laskuun edellisvuodesta. Säätiörekisterin ilmoitusten määrä pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Rekisteröidyt yhdistykset luokitellaan yhdeksään luokkaan. Suosituimmat luokat ovat vuodesta toiseen kulttuuriala sekä urheilu ja liikunta.

Rekisteröidyt uudet yhdistykset

Uusien yhdistysten määrä laski. Vuonna 2022 rekisteröimme 1 909 uutta yhdistystä, kun vuonna 2021 luku oli 2 155.


Muutos- ja lopettamisilmoitukset yhdistysrekisteriin

Muutos- ja lopettamisilmoitusten määrä kasvoi. Vuonna 2022 niitä oli 29 741, kun vuonna 2021 ilmoitusten määrä oli 27 412.


Rekisteröidyt uudet säätiöt

Uusien säätiöiden määrä pysyi ennallaan. Sekä vuonna 2022 että 2021 rekisteröimme 28 uutta säätiötä.


Säätiöiden rekisteröidyt vuosiselvitykset

Rekisteröityjen vuosiselvitysten määrä laski. Vuonna 2022 rekisteröimme 2 574 vuosiselvitystä. Vuonna 2021 rekisteröimme niitä 2 723.


Kysely: Säätiöt tyytyväisiä valvontaan


Teetimme keväällä kyselyn säätiövalvonnan vaikuttavuudesta. Vastaajista noin 80 prosenttia ilmoitti olevansa erittäin tai hyvin tyytyväinen säätiövalvonnan toimintaan kokonaisuudessaan.

Yleisesti säätiövalvonnan koetaan toimivan Suomessa hyvin. Keskeiseksi kehityskohteeksi vastaajat nostivat säätiövalvonnan verkkosivut.

Kyselyyn vastasi 430 säätiötä, jotka edustavat kattavaa läpileikkausta Suomessa rekisteröidyistä säätiöstä.

Laadimme kyselyn yhteistyössä Säätiöt ja Rahastot ry:n kanssa.