Siirry suoraan sisältöön

Edistimme sidosryhmätyön vaikuttavuutta

Sidosryhmävastuun osa-alue liittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, hyvä hallinto (16).

Sidosryhmätyöllämme on merkittävä vaikutus asiakkaisiimme. Tehtäviemme ja palvelujemme onnistunut toteuttaminen edellyttävät tiivistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa. Tärkeimpiä sidosryhmiämme ovat muut viranomaiset, ministeriöt, elinkeinoelämän järjestöt, toimialamme pohjoismaiset ja EU-virastot sekä lukuisat yhteistyökumppanit.

Osana strategiaprosessiamme pohdimme vuonna 2022 myös tulevien vuosien sidosryhmätyön tavoitteita, jotta voisimme yhteistyössä tarjota entistä paremmat palvelut ja sujuvammat palveluketjut asiakkaillemme.

Kysyimme sidosryhmien näkemyksiä

Kartoitimme syksyllä 2022 tärkeimpien sidosryhmiemme näkemyksiä PRH:n strategisista painopisteistä ja vastuullisuusteemoista. Toteutimme verkkokyselyn, johon vastasi 82 sidosryhmien edustajaa, ja haastattelimme 25:tä työ- ja elinkeinoministeriön, sisarvirastojen, eri järjestöjen ja muiden yhteiskumppanien edustajaa.

Sidosryhmämme pitivät yhteistyötä tärkeimpänä edellytyksenä sujuvien ja yhteiskuntaa laajasti palvelevien digipalveluiden tuottamiselle. PRH koettiin laajalti osaavaksi ja hyväksi kumppaniksi mutta jokseenkin varovaiseksi. PRH:lta toivottiinkin enemmän näkyvyyttä ja rohkeutta tulla mukaan erilaisiin yhteishankkeisiin.

Alustavia vastuullisuustavoitteitamme sidosryhmämme pitivät melko vaatimattomina ja itsestään selvinä. Kolmeksi tärkeimmäksi nousivat kuitenkin viranomaispäätöstemme lainmukaisuus ja tasapuolisuus, PRH:n palvelujen digitalisointi ja digikypsyystason nosto sekä rekisteritietojemme ajantasaisuus.

Uusia tavoitteita

Sidosryhmäpalautteen perusteella muokkasimme sekä strategisia että vastuullisuustavoitteitamme konkreettisempaan, yhteistyötä ja verkostoitumista korostavaan suuntaan. Yhdeksi strategiseksi ohjelmakokonaisuudeksemme valitsimme Vaikutamme verkostoissa/Proaktiivisempi PRH.

Ohjelman mukaisesti edistämme sidosryhmä- ja verkostotyömme vaikuttavuutta lähivuosina muun muassa seuraavasti:

  • Päivitämme sidosryhmästrategiamme ja -linjauksemme sekä määrittelemme selkeät tavoitteet kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa tehtävälle työlle.
  • Vaikutamme yhteistyössä toimialamme lainsäädäntöön säännösten yksinkertaistamiseksi ja yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi.
  • Teemme laajaa yhteistyötä, jotta erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tietoisuus aineettomista oikeuksista (IPR) kasvaisi.
  • Mittaamme verkostotyömme määrää, laatua, kumppanityytyväisyyttä ja vaikuttavuutta tavoitteenamme paremmat palvelut asiakkaille ja yhteiskunnalle.