Siirry suoraan sisältöön

Kansainvälinen turvallisuustilanne muuttui vuonna 2022 ratkaisevasti. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä johtuva epävarmuus vaikuttivat suomalaisen elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan.

Lisääntyvä taloudellisen tilanteen epävarmuus heijastui myös Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) ja näkyi viraston tuloissa.

Koronaepidemian aikana suhteellisen vakaina pysyneet ilmoitus- ja hakemusmäärät laskivat, mikä näkyi PRH:ssa alentuneina tuloina. Taloutemme pysyi kuitenkin hyvänä edellisinä vuosina säästyneiden määrärahojen turvin.

Asiakastyytyväisyys pysyi aikaisempien vuosien tapaan hyvällä tasolla. Erityisesti henkilöstön palvelualttius ja asiantuntemus saavat vuodesta toiseen erittäin korkeat arvosanat.

Aloitimme PRH:n strategian uudistamisen. Lopullisesti uusi strategia ja siihen liittyvät toimeenpano-ohjelmat valmistuvat kevään 2023 aikana. Uudessa strategiassa asiakasarvon luominen, tiedolla johtaminen, työnantajakuva, vastuullisuus ja verkostomainen toimintapa saavat entistä painokkaamman roolin.

Jatkoimme vastuullisuustyötä. Julkaisimme ensimmäisen vastuullisuusraporttimme, joka kuvaa vuotta 2021. PRH:een nimettiin myös vastuullisuusryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja kehittää vastuullisuustyötämme sekä viestiä siitä.

Määrittelimme PRH:lle kuusi vastuullisuustavoitetta, jotka ovat:

  1. Monimuotoinen henkilöstö
  2. Olemme haluttu ja vastuullinen työnantaja.
  3. Suurin yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  4. PRH:n hiilijalanjälki on kestävällä tasolla.
  5. Sidosryhmätyö on tavoitteellista ja vaikuttavaa.
  6. PRH luo erinomaista asiakasarvoa.

Vuonna 2023 laadimme aikataulun ja kartoitamme keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Etätyöstä saatiin pandemian aikana niin hyvät kokemukset, että valtaosa henkilöstöstä työskenteli myös vuonna 2022 laajasti muualla kuin toimitiloissamme. Joustavat työkäytännöt vaikuttivat myönteisesti siihen, että työtyytyväisyys ja työhyvinvointi säilyivät erittäin hyvällä tasolla. Yhteisöllisyyden vankistamiseksi toteutimme useita uudenlaisia toimia.

Yhteisöllisyyteen liittyi myös edellisenä vuonna aloitettu työkulttuurin ja työyhteisöviestinnän kehittämishanke, joka saatiin onnistuneesti valmiiksi.

PRH:n koordinoiman Yrityksen digitalous -hankkeen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi eteni suunnitelmien mukaisesti. Hanke muun muassa edisti verkkolaskun ja muiden digitaalisten dokumenttien käyttöä ja laati kuvauksia digitalouden ekosysteemistä.