Siirry suoraan sisältöön

Edunsaajarekisterin kehittäminen eteni

Rahanpesun torjunta liittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, hyvä hallinto (16).

Yrityksiin liittyy kohonnut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski, koska yritysten toiminnan takana vaikuttavat henkilöt eivät aina toimi omissa nimissään.

Riskin pienentämiseksi yrityksille on säädetty velvollisuus ilmoittaa kaupparekisteriin tiedot tosiasiallisista edunsaajistaan ja pitää tiedot ajan tasalla. PRH on rekisteröinyt edunsaajatietoja heinäkuusta 2019 alkaen.

Vuonna 2022 jatkoimme kattavan, ajantasaisen ja laatusisällöltään varmistetun edunsaajarekisterin kehittämistä eri tavoin. Ajantasaisuuden ja kattavuuden lisäksi pyrkimyksenä on muun muassa digitalisoida viranomaisten prosesseja ja lisätä tietojen automaattista käsittelyä.

Edunsaajarekisterin kehittäminen on osa EU:n digitaalisuushanketta, jota rahoitetaan elpymis- ja palautumistukipaketista (RRF).

Automatisoimme valvontaa

Vuonna 2022 lähetimme muistutuskirjeen edunsaajatietojen ilmoittamisesta yli 30 000 osakeyhtiölle ja osuuskunnalle.

Samalla valmistelimme menettelyn automatisointia siten, että jatkossa kaupparekisterin käsittelyjärjestelmä lähettää automaattisesti huomautuksen puuttuvista edunsaajatiedoista.

Edistimme ilmoitusasteen nousua

Valmistelimme osakeyhtiöiden uudistettuja sähköisiä perustamisilmoituksia, joissa uudet yhtiöt voivat ilmoittaa edunsaajatietonsa heti perustamisen yhteydessä eikä vasta rekisteröinnin jälkeen.

Kun uudistetut ilmoitukset saadaan käyttöön vuoden 2023 aikana, tavoitteena on, että osakeyhtiöiden edunsaajatietojen ilmoittamisen aste nousee huomattavasti.

Kehitimme edunsaajatietojen vaihtoa

Aikaisemmin EU-maat eivät ole päässeet hakemaan tietoja muiden jäsenmaiden edunsaajarekistereistä. Tätä varten EU on rakentanut tietojen välitysjärjestelmän (BORIS, Beneficial Ownership Registers Interconnection System). Vuonna 2022 rakensimme PRH:n tietojärjestelmiin toiminnallisuuksia, jotta jatkossa muut EU-maat voisivat hakea suomalaisia edunsaajatietoja ja päinvastoin.

Kartoitimme myös, millaisia tarpeita suomalaisilla viranomaisilla on edunsaajatiedoille. Tämän pohjalta ryhdyimme valmistelemaan uusia sähköisiä tietopalveluja. Työ jatkuu lähivuodet.

Tällä hetkellä PRH:n keräämiä edunsaajatietoja ja Verohallinnon omistajuustietoja ei ole mahdollista vertailla keskenään edunsaajatietojen paikkaansapitävyyden varmistamiseksi. Vuonna 2022 selvitimme, mitä lakimuutoksia ja toiminnallisuuksia tietojenvaihto edellyttäisi.


Valvoimme ja neuvoimme tilintarkastajia

Tilintarkastajilla on keskeinen rooli epäilyttävien liiketoimien havaitsemisessa ja siten myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa.

Rahanpesulaki asettaa tilintarkastajille velvoitteita, joiden noudattamista PRH valvoo. Vuonna 2022 valvoimme tilintarkastajien toimintaa tekemällä yhteensä 10 rahanpesulain mukaista tarkastusta. Määrä oli sama kuin edellisvuonna.

PRH:n tehtävänä on myös neuvoa tilintarkastajia. Vuonna 2022 järjestimme ensimmäisen kaikille tilintarkastajille avoimen infotilaisuuden rahanpesulaista. Järjestämme jatkossa vastaavia tilaisuuksia puolen vuoden välein.

Vuonna 2022 PRH:n edustaja toimi puheenjohtajana rahanpesulain mukaisten valvojien yhteistyöryhmässä. Ryhmä keskittyy valvojien väliseen tietojenvaihtoon.