Siirry suoraan sisältöön

Juhlavuonna aktiivinen yhteistyö sidosryhmien kanssa jatkui

Vuonna 2022 PRH täytti 80 vuotta. Nykymuotoinen Patentti- ja rekisterihallitus perustettiin sotavuonna 1942.

Historiamme alkaa kuitenkin paljon kauempaa, sillä jo vuonna 1835 keisarillisen Suomen senaattiin perustettiin Manufaktuurijohtokunta hallinnoimaan maan kasvavaa manufaktuuri- ja vapriikkitoimintaa.

Useat ylläpitämistämme rekisteristä ovat nykyistä virastoa vanhempia: tavaramerkkirekisteri perustettiin vuonna 1889, kaupparekisteri vuonna 1896 ja yhdistysrekisteri vuonna 1919.

Vuosien varrella toimintakenttämme yritys- ja yhteisöasioissa on laajentunut. Myös yhteistyö sidosryhmiemme, kuten viranomaisten ja edunvalvojien, kanssa on entistä tiiviimpää.

Pohjoismaisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla yhteistyö on runsasta etenkin patentti-, tavaramerkki- ja kaupparekisteriasioissa.

Vuonna 2022 oli monta aihetta juhlaan, sillä suomalainen patentti täytti 180 vuotta ja hyödyllisyysmalli 30 vuotta. Lue lisää patentin ja hyödyllisyysmallin juhlavuodesta.

Ny­ky­muo­toi­nen PRH pe­rus­tet­tiin 1942, kun sil­loi­sen kaup­pa- ja teol­li­suus­mi­nis­te­riön pa­tent­tia­siain- ja kaup­pa­re­kis­te­rio­sas­tos­ta tuli it­se­näi­nen vi­ras­to.


Sidosryhmät toivovat PRH:lta aktiivista otetta

Juhlavuonna aloitimme strategiamme uudistamisen. Työtä käynnistäessämme kuulimme myös sidosryhmiemme edustajia. He toivoivat PRH:lta muun muassa aktiivisuutta.

Sidosryhmiltämme saamamme palaute innostaa ja kannustaa meitä tarttumaan asioihin ennakoivasti ja hoitamaan entistäkin paremmin tehtävämme yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Palkitsimme ansioituneita yrityksiä

Vuoden 2022 Fennia Prize -muotoilukilpailussa PRH jakoi kunniamaininnan ja 5 000 euron arvoisen palkinnon aineettomien oikeuksien (IPR) menestyksekkäästä hyödyntämisestä. IPR Excellence -kunniamaininta myönnettiin tällä kertaa kahdelle yritykselle, Genelec Oy:lle ja Mysoda Oy:lle.

PRH oli mukana valtakunnallisen Vuoden Uusyrittäjä -kilpailun palkintoraadissa. Vuoden Uusyrittäjäksi 2022 valittiin mikkeliläinen ravintola Bistro Holvi.

PRH:n pääjohtaja Antti Riivari toimi tuomariston puheenjohtajana vuoden 2022 Quality Innovation Award -kilpailussa. Sen tavoitteena on nostaa innovaatioiden määrää ja tasoa Suomessa. PRH on ollut kilpailun kumppanina mukana jo useamman vuoden ajan.


Maa­il­man hen­ki­sen omai­suu­den päi­vää (World IP Day) vie­te­tään 26. huh­ti­kuu­ta. PRH oli mu­ka­na jär­jes­tä­mäs­sä päi­vän Suo­men ta­pah­tu­maa Ou­lus­sa.