Siirry suoraan sisältöön

Kaupparekisterin ilmoitusmäärät kääntyivät laskuun

Useiden ennätysvuosien jälkeen vuonna 2022 kaupparekisteri-ilmoitusten kokonaismäärä kääntyi loivaan laskuun. Uusia yrityksiä perustettiin jonkin verran edellisvuotta vähemmän. Myös rekisteritietojen muutosilmoitusten määrä laski.

Edellisvuoden runsaan ilmoitusmäärän seurauksena ilmoitusten keskimääräiset käsittelyajat pitenivät. Jatkoimme vuoden mittaan toimia käsittelyruuhkan purkamiseksi.

Kaupparekisteriin tulleiden perustamisilmoitusten määrä laski

Kaupparekisteriin tulleiden perustamisilmoitusten määrä laski: Vuonna 2022 perustamisilmoituksia tuli 38 665, kun vuonna 2021 niitä tuli 41 491.


Käsitellyt perustamisilmoitukset

Myös käsiteltyjen perustamisilmoitusten määrä aleni. Vuonna 2022 käsittelimme 38 910 perustamisilmoitusta, kun vuonna 2021 käsittelimme niitä 41 763.


Käsitellyt muutosilmoitukset

Käsiteltyjen muutosilmoitusten määrä laski. Vuonna 2022 käsittelimme 230 601 muutosilmoitusta ja 236 426 ilmoitusta vuonna 2021.


Käsitellyt edunsaajailmoitukset

Käsiteltyjen edunsaajailmoitusten määrä nousi hieman. Vuonna 2022 käsittelimme 37 088 edunsaajailmoitusta. Vuonna 2021 käsittelimme 36 347 ilmoitusta.


Yrityskiinnitysasiat

Kaupparekisteriin tulleiden yrityskiinnitysasioiden määrä pysyi jokseenkin samana. Vuonna 2022 yrityskiinnitysasioita tuli 4 428 ja vuonna 2021 niitä tuli 4 565.


Valmistautuminen uuteen lakiin jatkui

Kauan valmisteltu kaupparekisterilaki eteni loppusuoralle. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle lokakuussa.

Uudella kaupparekisterilailla pyritään varmistamaan se, että jatkossa yritykset asioivat kaupparekisterissä pääosin sähköisesti. Toinen keskeinen tavoite on kaupparekisterin ajantasaisuuden ja luotettavuuden parantaminen.

Uusia ja uudistettuja sähköisiä palveluja

Vuoden aikana rakensimme uudistettua yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) tietopalvelua (YTJ:n yritys- ja yhteisöhaku). Se on yksi käytetyimmistä PRH:n sähköisistä palveluista. Palvelussa tehtiin vuonna 2022 yli 20 miljoonaa hakua.

Sähköisen ilmoittamisen YTJ-palvelun uudistaminen eteni. Vuonna 2022 tuli mahdolliseksi esimerkiksi tilinpäätöksen ilmoittaminen ja korjauskehotukseen vastaaminen sähköisesti YTJ-palvelussa. Myös täysin uuden osakeyhtiön perustamispalvelun valmistelu eteni pitkälle vuoden aikana. YTJ-palvelun uudistaminen jatkuu myös tulevina vuosina.

Maksuttomuus kasvatti otteen kysyntää

Elokuussa 2022 yrityksen ja asunto-osakeyhtiön sähköisestä kaupparekisteriotteesta tuli maksuton. Maksuttomuus kasvatti selvästi sähköisen otteen kysyntää.

Maksuttomuus perustuu EU-direktiiviin, jonka mukaan tietyt osakeyhtiöitä koskevat tiedot ovat maksuttomia. Suomessa maksuttomuus toteutettiin koskemaan kaikkien yritysmuotojen sähköisiä kaupparekisteriotteita.

Ote sisältää yrityksestä kaupparekisteriin merkityt tiedot, ja sen voi ladata PRH:n Virre-tietopalvelusta.

Yrityksen digitalous -hankkeen työ eteni

Yrityksen digitalous -hankkeen työ eteni suunnitelmien mukaisesti. Hanke muun muassa edisti verkkolaskun ja muiden digitaalisten dokumenttien käyttöä ja laati kuvauksia digitalouden ekosysteemistä. Hankkeessa tehtiin myös useita kokeiluja ja osallistuttiin eurooppalaiseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Hankkeen verkkosivuille päivitetään jatkuvasti hankkeen tuottamaa koulutus- ja ohjemateriaalia sekä tietoa tapahtumista, yhteiskehittämisestä ja kokeiluista: www.yrityksendigitalous.fiAvautuu uuteen välilehteen