Gå direkt till innehållet
ÅRSREDOVISNING 2022

Kunderna nöjda med våra tjänster

År 2022 var kunderna fortsättningsvis mycket nöjda med våra tjänster. Totalbetyget för kundnöjdheten, dvs. det vägda medeltalet av kundnöjdhetsenkäterna, var 4,0 (på skalan 1–5).

Vår kundrådgivning fick återigen utmärkta betyg: telefontjänsten, chatten och besökskundservicen fick 4,6 för tjänstvillighet och 4,5 för sakkunskap (på skalan 1–5).

Vi mäter vår serviceförmåga samt kvaliteten och effektiviteten hos våra tjänster genom allmänna kundnöjdhetsenkäter och riktade servicespecifika enkäter.

I de servicespecifika enkäterna gav kunderna i genomsnitt svaret 4,0 på frågan om hur enkelt det är att använda tjänsterna. Kunderna gav också betyget 4,0 för nyttan med PRS serviceutbud. Kunderna önskade i synnerhet mer omfattande och lättanvända elektroniska tjänster samt tydliga och begripliga anvisningar.

Totalbetyg för kundnöjdhet 2019–2022

Helhetsbetyget för kundnöjdheten grundar sig på ett vägt medeltal av kundnöjdhetsenkäterna. Den har hållits på 4,0 åren 2019–2022 (skala 1–5).


Grupp tillsatt för att förbättra kundupplevelsen

Trots de goda betygen vill vi utveckla våra tjänster. År 2022 inledde en ny kundupplevelsegrupp verksamheten vid PRS. Syftet med den är att förenhetliga och utveckla den service som kunderna upplever genom att samla experter som utbyter information och diskuterar frågor som gäller kundupplevelsen.

Kundupplevelsegruppen består av personer från PRS som i sitt arbete på olika sätt påverkar den kundupplevelse som PRS producerar.

Servicestället övergick till tidsbokning

Våren 2022 övergick vårt kundserviceställe i Helsingfors till tidsbokning. Den nya serviceformen som baserar sig på tidsbokning har fått ett bra mottagande bland kunderna.