Gå direkt till innehållet

Varumärken och mönster

Fler varumärken söktes än förut

Antalet nationella varumärkesansökningar ökade med 14 procent, vilket vittnar om ett ökat intresse för att skydda investeringar i marknadsföring av varor och tjänster.

Under tidigare år har antalet ansökningar om nya varumärken hållit sig på en mycket jämn nivå.

Antalet nationella varumärkesansökningar ökade

Antalet nationella varumärkesansökningar ökade: 3 620 ansökningar år 2020 och 3 179 år 2019

Avgjorda nationella varumärkesansökningar

Antalet avgjorda nationella varumärkesansökningar ökade: 3 580 avgjorda ansökningar år 2020 och 3 234 år 2019


Även om fler nya varumärken söktes än året innan, förnyades färre gamla varumärken än tidigare.

Trots det ökade antalet ansökningar kunde vi hålla handläggningstiderna mycket korta för varumärkesansökningarna. Den genomsnittliga handläggningstiden för nya ansökningar är en knapp månad.

Internationella varumärkesärenden

Behandlade Madrid-ansökningar (ursprungsland Finland)

Antalet behandlade Madrid-ansökningar (ursprungsland Finland) minskade: 78 ansökningar år 2020 och 92 år 2019

Avgjorda Madrid-ansökningar (målland Finland)

Antalet avgjorda Madrid-ansökningar (målland Finland) minskade: 1 150 ansökningar år 2020 och 1 768 år 2019

Registrerade mönster

Antalet nationella mönsterrättsansökningar minskade. Däremot gjordes något fler internationella registreringar än året innan.

Antalet registrerade mönster minskade: 87 registreringar år 2020 och 103 år 2019

Förnyade informationstjänster infördes

I slutet av året införde vi nya informationstjänster för varumärken och mönsterrätter.

Många förbättringsförslag från våra kunder genomfördes i tjänsterna. Det är bland annat lättare än förut att göra sökningar i de förnyade tjänsterna.

Examina för ombud för industriellt rättsskydd

Godkända i det gemensamma avsnittet

Antalet  godkända i det gemensamma avsnittet minskade i examina för ombud för industriellt rättsskydd: 14 godkända år 2020 och 20 år 2019

Godkända i patenträtt

Antalet godkända i patenträtt ökade i examina för ombud för industriellt rättsskydd: 10 godkända år 2020 och 9 år 2019

Godkända i varumärkesrätt

Antalet godkända i varumärkesrätt ökade i examina för ombud för industriellt rättsskydd: 8 godkända år 2020 och 1 år 2019

Godkända i mönsterrätt

Antalet godkända i mönsterrätt minskade i examina för ombud för industriellt rättsskydd: inga godkända år 2020 och 1 år 2019