Gå direkt till innehållet

Revisionstillsyn

Revisionstillsynen uppnådde målen

Revisionstillsynen uppnådde resultatmålen inom alla delområden: revisorsexamina, kvalitetsgranskningar och undersökningsärenden.

Revisionstillsynens organisation förnyades i september. Syftet med omorganiseringen var att skapa bredare ramar för att kunna bygga upp en ännu effektivare tillsyn och öka samarbetet.

För revisorerna innebar ändringarna nya samtalspartner i revisionstillsynens organisation. Vi inledde också en aktiv dialog med intressentgrupper och med revisionsbranschen.

Revisorsexamina

Godkända i GR-examen och i ofullbordad GRM-examen

Antalet godkända i GR-examen och i ofullbordad GRM-examen minskade i revisorsexamina: 69 godkända år 2020 och 105 år 2019

Godkända i CGR-examen och i ofullbordad CGR-examen

Antalet godkända i CGR-examen och i ofullbordad CGR-examen ökade i revisorsexamina: 55 godkända år 2020 och 49 år 2019

Godkända i OFGR-examen

Antalet godkända i OFGR-examen ökade i revisorsexamina: 9 godkända år 2020 och 6 år 2019

Godkända i kompletteringsprovet

Antalet godkända i kompletteringsprovet minskade i revisorsexamina: 2 godkända år 2020 och 4 år 2019

Godkända i CGR-examen enligt det tidigare examenssystemet

Antalet godkända i CGR-examen enligt det tidigare examenssystemet var detsamma i revisorsexamina 2020 och 2019: 1 godkänd

Vi kvalitetsgranskade 92 revisorer. Dessutom slutförde vi sådana kvalitetsgranskningar som hade fastställts till tidigare år och som hade flyttats under tidigare år. Samtliga kvalitetsgranskningar utfördes av våra experter på kvalitetsgranskning.

Vi publicerade revisionsbranschens marknadsuppföljningsrapport 2019 och årsrapporten om undersökningsärenden för 2019. Därtill publicerade vi en rapport utifrån en enkät till revisionskommittéerna i samarbete med Finansinspektionen.

Systemprojektet för e-tjänster avbröts. Utvecklingsarbetet för registren och datasystemen planeras och schemaläggs om 2021.

Godkännanden av revisorer och revisionssammanslutningar

Antalet godkännanden av revisorer och revisionssammanslutningar ökade: 102 godkännande år 2020 och 81 år 2019

Avbrutna godkännanden av revisorer och revisionssammanslutningar

Antalet avbrutna godkännanden av revisorer och revisionssammanslutningar minskade: 105 avbrutna godkännande år 2020 och 110 år 2019

Kvalitetsgranskningsbeslut rörande revisorer och revisionssammanslutningar

Antalet kvalitetsgranskningsbeslut rörande revisorer och revisionssammanslutningar minskade: 139 granskningar år 2020 och 140 år 2019

Revisionstillsynens avgöranden

Antalet revisionstillsynens avgöranden ökade: 35 avgöranden år 2020 och 31 år 2019