Gå direkt till innehållet

Handelsregistret

Coronapandemin minskade inte antalet företag

Antalet anmälningar till handelsregistret minskade inte på grund av coronapandemin, utan ökade i stället märkbart.

Antalet etableringsanmälningar till handelsregistret ökade


Behandlade etableringsanmälningar

Antalet behandlade etableringsanmälningar till handelsregistret minskade: 39 634 etableringsanmälningar år 2020 och 40 720 anmälningar år 2019

Behandlade ändringsanmälningar

Antalet behandlade ändringsanmälningar till handelsregistret ökade: 234 320 ändringsanmälningar år 2020 och 212 022 anmälningar år 2019

Behandlade anmälningar om förmånstagare

Antalet behandlade anmälningar om förmånstagare ökade: 128 315 anmälningar år 2020 och 22 384 anmälningar år 2019

Företagsinteckningsärenden

Antalet behandlade företagsinteckningsärenden ökade: 4 558 ärenden år 2020 och 4 546 ärenden år 2019

Antalet etableringsanmälningar ökade något. Antalet ändringsanmälningar ökade i synnerhet på grund av förmånstagaranmälningarna som intensifierades under sommaren innan tidsfristen för anmälan gick ut. Betydligt fler bokslut lämnades in än året innan.

Underhålls- och utvecklingstjänsterna för företags- och organisationsdatasystemet konkurrensutsattes och överfördes till en ny leverantör. Vi genomförde också en gränssnittstjänst i företags- och organisationsdatasystemet. Med hjälp av den kan en etableringsanmälan för firmaföretagare också göras till handelsregistret via en tjänst som tillhandahålls av ett privat företag.

Aktiv övervakning av inlämningen av bokslut

Handelsregistret omfattar drygt 250 000 företag som har en lagstadgad skyldighet att lämna in sitt bokslut för varje räkenskapsperiod.

Under de senaste åren har vi aktivt övervakat inlämningen av bokslut. Vi har bland annat skickat ut brev till företag, där vi uppmanat dem att lämna in sitt bokslut. I sista hand har vi avregistrerat företag som trots uppmaningar inte har lämnat in sitt bokslut.

Det trägna arbetet har gett resultat i och med att antalet avregistrerade företag har minskat betydligt jämfört med tidigare år. I slutet av 2020 hade 84 procent av företagen lämnat in sina bokslutsuppgifter till handelsregistret.

Bokslutshandlingar som lämnats in till handelsregistret

Antalet bokslutshandlingar som lämnats in till handelsregistret ökade: 226 581 bokslut år 2020 och 206 606 bokslut år 2019

Handlingsplan för realtidsekonomi för att underlätta vardagen för små och medelstora företag

De nordiska näringsministrarna godkände i september en handlingsplan, som projektet Nordic Smart Government (NSG) utarbetat för att genomföra realtidsekonomi i Norden.

Enligt NSG:s uppskattning sparar de nordiska små och medelstora företagen 500 miljoner euro före 2025 om de använder sig av elektroniska fakturor och kvitton samt ekonomiförvaltningstjänster.

I Finland bereder man lösningar enligt den här handlingsplanen genom samarbete mellan ministerier, ämbetsverk, organisationer och företag.

Bekanta dig med webbplatsen penningtvätt.fi

Webbplatsen, som är gemensam för flera olika aktörer, ger råd om hur man förhindrar penningtvätt och påminner företagen om att göra en anmälan om förmånstagare till handelsregistret.

Gå till penningtvätt.fi.