Gå direkt till innehållet

Patent

Största antalet patentansökningar på fem år

Antalet inhemska patentansökningar ökade glädjande nog med över 20 procent under det gångna året. Antalet internationella patentansökningar sjönk däremot något jämfört med föregående år.

Antalet europeiska patent validerade i Finland har ökat under de senaste åren. Däremot var dessa något färre i fjol.

Antalet nationella patentansökningar ökade

Antalet nationella patentansökningar ökade: 1 685 ansökningar år 2020 och 1 396 ansökningar år 2019

Slutbehandlade nationella patentansökningarUpprättandet av ett nytt system för handläggning av patentansökningar var inne på slutrakan. De nya informations- och betaltjänsterna för patent avancerade också.

Vi kommer att införa tjänsterna i samband med det nya handläggningssystemet.

Internationalla patentärenden

Handlagda PCT-ansökningar (PCT/RO)

Antalet handlagda PCT-ansökningar (PCT/RO) minskade: 898 ansökningar år 2020 och 989 ansökningar år 2019

Utförda nyhetsgranskningar (PCT/ISA)

Antalet utförda nyhetsgranskningar (PCT/ISA) minskade: 441 granskningar år 2020 och 515 granskningar år 2019

Europeiska patent validerade i Finland (EPO)

Antalet europeiska patent validerade i Finland (EPO) minskade: 7 484 patent år 2020 och 8 133 patent år 2019

Slutbehandlade nyttighetsmodellansökningar

Antalet slutbehandlade nyttighetsmodellansökningar minskade: 343 ansökningar år 2020 och 351 ansökningar år 2019

Artificiell intelligens med när patentansökningar granskas

Användningen av artificiell intelligens öppnar nya möjligheter för bedömningen av en uppfinnings patenterbarhet. Under det gångna året tog vi i bruk IPRally Technologies Oy:s patentsökningsteknik som grundar sig på artificiell intelligens.

Den nya tekniken bygger på automatiskt genererade funktionskartor, dvs. grafer, av patenterbara uppfinningar och tidigare patentpublikationer. Därefter jämför den artificiella intelligensen graferna med varandra för att identifiera likartad välkänd teknik.

Tekniken används särskilt i början av granskningen av en ny patentansökning, då det är viktigt att snabbt hitta publikationer som hindrar att uppfinningen kan patenteras.

Samarbetet mellan patentverken fungerar även under undantagsförhållanden. Saule Tlevlessova, generaldirektör för Eurasiens patentverk (EAPO), och Antti Riivari, generaldirektör för PRS, föregår med gott exempel i sammanhanget. Båda undertecknade på var sitt håll ett avtal om PPH pilotprogrammet.