Gå direkt till innehållet

Verksamhet

Den reviderade varumärkeslagen trädde i kraft


Den nya varumärkeslagen trädde i kraft i maj 2019. Den nya lagen medförde ett flertal ändringar när det gäller att ansöka om och registrera varumärken.

Ansökningar om registrering och förnyande av ett varumärke kan bara lämnas in elektroniskt.

Vi introducerade också två helt nya e-tjänster: en ansökan angående ett registrerat varumärke och en tjänst där man bland annat kan komplettera ansökan och svara på ett föreläggande.

Efter att den nya lagen trätt i kraft kan man ansöka om upphävande eller ogiltigförklaring av ett varumärke hos PRS genom ett administrativt förfarande. Möjligheten att väcka talan hos marknadsdomstolen kvarstår parallellt med det nya administrativa förfarandet.

I Varumärkestidningen kungör PRS inte längre ändringar som berör registrerade varumärken, såsom förnyelser av varumärken, överförda varumärken eller inskränkningar i varumärkens skyddsomfång.

Måttfull utveckling i antalet ansökningar

Antalet nationella varumärkesansökningar vände mot en svag nedgång. Däremot ökade antalet internationella registreringar där Finland designeras jämfört med 2018.

Också när det gäller mönsterrättigheter ökade antalet nationella ansökningar jämfört med 2018.