Gå direkt till innehållet

Verksamhet

Föreningsregistrets nya tjänster infördes

Under det gångna året förnyade vi helt systemet för föreningsregistret samt e-tjänsten för föreningar och företagsregistrets informationstjänst.

De nya tjänsterna infördes i september 2019 och i det sammanhanget fick alla föreningar och religionssamfund också ett FO-nummer.

På samma gång publicerade vi nya anvisningar för föreningsanmälningar på PRS webbplats.

PRS kunder har medverkat aktivt i utvecklingen av nya tjänster för föreningar. Utvecklingsarbetet fortsätter alltjämt.


Föreningsregistret 100 år

Föreningsregistret i Finland

• upprättades 15 mars 1919
• handlägger föreningarnas anmälningar, stadgar och ändringar i dem
tar varje år emot cirka 2 000 etableringsanmälningar och nästan 30 000 ändringsanmälningar
2017 avregistrerade PRS nästan 40 000 föreningar som inte hade någon verksamhet
vid utgången av 2019 fanns det 106 318 registrerade föreningar
i samband med reformen 2019 fick föreningarna FO-nummer
ansvariga myndigheter: 1919 socialstyrelsen/socialministeriet; 1933 justitieministeriet; 1995− Patent- och registerstyrelsen.

Finlands äldsta registrerade förening, Kristillinen Taideseura ry (kristliga konstsamfundet) antecknades i registret 15 mars 1919. Läs mer om Kristillinen taideseura (kristliga konstsamfundet).