Gå direkt till innehållet

Verksamhet

Våra kundrådgivare är vardagshjältar

PRS kundrådgivare tar emot varje år över 120 000 telefonsamtal och 18 000 chattsamtal samt har hand om 18 000 kundbesök hos PRS och handlägger cirka 20 000 förfrågningar per e-post.

Dessutom tar kundrådgivarna hand om dokumentbeställningar, sätter sig in i ämbetsverkets nya uppdrag, medverkar i projekt och utvecklar ständigt sin kompetens.

Den sakkunskap som byggs upp inom kundtjänsten betyder mer och mer för PRS utvecklingsprojekt, eftersom vi vill säkerställa en utmärkt kundupplevelse redan i planeringsskedet.

Att kunder kontaktar oss till exempel via feedbackformuläret på PRS webbplats eller deltar i kundenkäter och -intervjuer utgör ett viktigt stöd för utvecklingsarbetet.

Kundtjänsten fick bra betyg

Enligt enkäterna är våra kunder i genomsnitt nöjda med PRS tjänster.

År 2019 nådde vitsordet för kundnöjdhet det uppsatta målet 4,0 (på skalan 1–5). I den så kallade allmänna kundenkäten bestod vitsordet av påståendet om nöjdhet med PRS servicekvalitet, i enkäterna om våra enskilda tjänster av påståendet "Tjänsten täckte mina behov" samt av bedömningarna om servicekvaliteten i vår besökskundtjänst.

Våra kunder gav utmärkt betyg särskilt för att kundrådgivarna är så hjälpsamma och kunniga.

Chatbot-samarbetet fördjupades

PRS, Skatteförvaltningens och Migrationsverkets gemensamma chatbot-nätverk befäste sin ställning.

Under året fördjupade bottarna sina kunskaper bland annat så att de lärde sig överföra en diskussion till en chattkollega om ämnet byttes under chatten.

I nätverket, som grundades i november 2018, ger chattbottarna PatRek, VeroBot och Kamu utländska kunder service i frågor som gäller företagsetablering, beskattning och inflyttning.Kännedom om PRS termer

Vi offentliggjorde en ordlista med över 250 begrepp på finska som hör till PRS fackområde och deras motsvarigheter på svenska och engelska. Ordlistan är till glädje och nytta bland annat för kunderna. Gå till PRS ordlista (pdf).