Gå direkt till innehållet

Verksamhet

Det livliga samarbetet med våra intressentgrupper fortsatte

Under det gångna året ordnade vi flera evenemang i samarbete med våra partnerorganisationer. Dessutom föreläste vi om våra tjänster på evenemang för olika yrkeskårer.

PRS besöktes av flera representanter för myndigheter som administrerar immateriella rättigheter, såsom António Campinos, generaldirektör för Europeiska patentverket (EPO), och Christian Archambeau, generaldirektör för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

Vice direktören för patentavdelningen vid det kinesiska ämbetsverket (CNIPA), Xu Cong, var också på besök hos oss.

Vidare hade vi besök av Francis Gurry, generaldirektör för Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO). I samband med besöket ordnade vi ett aktualitetsseminarium om immateriella rättigheter och artificiell intelligens.


Francis Gurry, generaldirektör för Världsorganisation för immaterialrätt (WIPO) besökte PRS.


PRS med på hackatonet Digitalism Challenge 2019

PRS var med och arrangerade kursen Digitalism Challenge 2019 tillsammans med Aalto-universitetet och Accenture. Närmare 100 studerande från Aalto-universitetet deltog i kursen. Deltagarna delades in i lag som sökte lösningar på utmaningar som aktörer i livsmedelsbranschen ställts in för.

Temat för kursen var Nordic Smart Government (NSG), som är ett gemensamt projekt för handelsregistren i de nordiska länderna. Syftet med projektet är att främja automatisering och användning av ekonomiska data mellan företag och från företag till myndigheter.

På kursen fick studerandena i uppdrag att utveckla lösningar som underlättar verksamheten i små företag och som bygger på maskinläsbara ekonomiska realtidsdata.

På kursen Digitalism Challenge 2019 fick studerande lösa utmaningar som aktörer i livsmedelsbranschen ställts in för. De nordiska handelsregistrens projekt Nordic Smart Government var temat för kursen.


Intressentgrupper

Evenemang 2019

21.–22.1. Ekonomiadministrationsförbundets temadagar, Tili- ja veropäivät

5.2. Seminarium om artificiell intelligens och immateriella rättigheter tillsammans med WIPO

15.3. Föreningsregistrets 100-årsjubileum

21.3. Utbildningsdag i IPR-frågor för företagare

2.4. Seminarium för varumärkesexperter tillsammans med EUIPO

10.4. Evenemanget Taloyhtiö 2019 (husbolag) tillsammans med Lantmäteriverket

25–26.4. Evenemang på världsimmaterialrättsdagen tillsammans med IPR University Center och Lapplands universitet

27.5. och 29.5. WIPOs seminarium om immateriella rättigheter

28.5. Intressentgruppsevenemanget Nordic Smart Government 3.0 tillsammans med Skatteförvaltningen och Statskontoret

22.8. Team Finland-dagen

5.9. Seminarium för patentexperter tillsammans med EPO

10.–11.9. Marketing Finland ry:s reklamdag

17.–19.9. Fastighetsförvaltningsdagarna tillsammans med Lantmäteriverket

18.–19.9. FallUp-eventet om entreprenörskap, för studerande

20.9. Aktualitetsevenemang för revisionskommittéer i PIE-sammanslutningar tillsammans med Finansinspektionen

2–3.10. Fastighetsmässan tillsammans med Lantmäteriverket

9.10. Seminarium om ekonomisk rapportering tillsammans med Aalto-universitetet

18.–19.10. Landsomfattande Företagardagarna

23.–24.10. Helsinki IP Summit

29.10. EUIPO Observatory Meeting

30.10. Seminarium för små och medelstora företag tillsammans med EUIPO

5.11. Grundkurs i patent

12.11. Grundkurs i varumärken och mönster

22.11. SLUSH takeoff

25.11. Finalen i kursen Digitalism Challenge 19 tillsammans med Aalto-universitetet och Accenture

29.11. Företagets namnsdag