Gå direkt till innehållet

Verksamhet

Ett år av internationellt samarbete inom patent

I patentfrågor accentuerades samarbetet mellan myndigheterna i olika länder.

Våren 2019 började vi använda tjänsten PCT Direct, som är avsedd för internationella patentansökningar. Det innebär att en sökande som lämnar in en PCT-ansökan och begär prioritet från en tidigare ansökan, kan skicka informella kommentarer om sådant som tagits upp i nyhetsgranskningen och patenterbarhetsprövningen av prioritetsansökan.

På hösten utvidgade vi tjänsten så att den även började omfatta PCT-ansökningar som lämnats in till Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO).Påskyndade patentansökningar i tio år

Våren 2019 hade det gått tio år sedan PRS gick med i Patent Prosecution Highway-samarbetet. Patent Prosecution Highway (PPH) är ett avtal mellan patentmyndigheter som erbjuder patentsökande ett snabbare och effektivare alternativ för att i ett annat land få ett patent utifrån en ansökan som motsvarar en första ansökan.

PRS ingick de första PPH-avtalen med patentmyndigheterna i Japan och USA. Av de ansökningar som PRS granskat har de flesta begärandena om påskyndad handläggning lämnats in till patentmyndigheten i USA.

På tio år har PRS endast tagit emot ett fåtal begäranden om påskyndad handläggning, det vill säga i vanliga fall hinner vi fatta det slutliga beslutet före andra myndigheter.

Nytt samarbetsavtal med Kina

Samarbetet med de kinesiska myndigheterna fördjupades. Finland och Kina utvidgade samarbetsavtalet i patentfrågor.

Avtalet undertecknades på republikens president Sauli Niinistös statsbesök i Kina.

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd