Gå direkt till innehållet

Verksamhet

Handelsregistret fick nya e-tjänster och anmälningar strömmade in

För handelsregistret var 2019 ett år av uppgång.

Antalet anmälningar fortsatte öka eftersom mer än 1 000 fler företag startades jämfört med 2018. Antalet ändringsanmälningar och bokslut ökade också jämfört med föregående år.

Den största ändringen när det gäller bildande av aktiebolag trädde i kraft i juli 2019 när kravet på att aktiebolag ska ha ett minimiaktiekapital på 2 500 euro ströks ur lagen.

Vi fortsatte övervaka inlämningen av bokslut. Under året avregistrerade vi cirka 24 000 aktiebolag och andelslag som trots våra uppmaningar inte hade lämnat in bokslut.

Finlands första elektroniska bokslut registrerades i april 2019.

Vi introducerade ett flertal nya tjänster för elektroniska anmälningar.


Härefter bildas bostadsaktiebolag elektroniskt

Genast i början av året införde vi en elektronisk etableringsanmälan för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag. Sättet att anmäla bolagsordningen elektroniskt ändrades också.

Uppgifter om nya bostadsaktiebolag överförs från handelsregistret direkt till bostadsdatasystemet, som Lantmäteriverket ansvarar för.

I bostadsdatasystemet samlas uppgifter om bostadsaktier samt om innehav och pantsättning av dem.

Företag kan välja enbart elektroniska anmälningar

Sedan våren 2019 har företag kunnat meddela i e-tjänsten på ytj.fi att de i fortsättningen bara gör elektroniska anmälningar till handelsregistret. Den nya tjänsten har fått ett bra mottagande bland företagen.

Realtidsekonomi

Nordic Smart Government svarar på målen i regeringsprogrammet

Enligt regeringsprogrammet som offentliggjordes i juni 2019 ska Finland vara en föregångare inom realtidsekonomi.

I praktiken innebär det att till exempel information om transaktioner kan överföras i elektronisk form och i realtid från ett företag till ett annat och från företag till myndigheter.

Vi främjade utvecklingen mot realtidsekonomi inom ramen för det nordiska projektet Nordic Smart Government 3.0. Från Finland medverkar utöver PRS även Skatteförvaltningen och Statskontoret. Projektet avslutas våren 2020.

Penningtvättslagen

Anmälan om förmånstagare introducerades

I juli började vi ta emot anmälningar om förmånstagare i e-tjänsten på ytj.fi.

På samma gång började vi tillhandahålla en informationstjänst för dem som har ett användningsändamål enligt lagen om penningtvätt för uppgifterna om förmånstagare.

Förmånstagarna är i de flesta fall företagets ägare.

Skyldigheten att lämna in en anmälan om förmånstagare till handelsregistret berör cirka 300 000 företag, bland annat alla aktiebolag.