Gå direkt till innehållet

Varumärken och mönster

Vi förberedde oss för den nya varumärkeslagen

Under det gångna året förberedde vi oss på den nya varumärkeslagens ikraftträdande och de ändringar som den medför.

Den övergripande reformen som hade startats 2016 slutfördes i mars 2019 när riksdagen godkände den nya varumärkeslagen.

Efter att den nya lagen trätt i kraft kan ansökningar bara lämnas elektroniskt. I fortsättningen kan man som ett alternativ till ett domstolsförfarande även ansöka om upphävande och ogiltigförklaring av ett varumärke hos PRS. Kravet på grafisk framställning av varumärket upphör att gälla. Det kan göra det möjligt att registrera helt nya slag av varumärken.

Antalet ansökningar som förut

År 2018 inkom nästan lika många varumärkesansökningar som året innan. Flest ansökningar lämnades in i klassen för ut bildning och tidsfördriv.

Antalet registrerade mönster låg ungefär på samma nivå som på senare år.


Nya tjänster och kvalitetsarbete

För våra varumärkeskunder tog vi fram nya tjänster. Vi introducerade en ny e-tjänst som bland annat kan användas för ansökningar om varumärkens upphävande och ogiltigförklaring.

Vi förberedde också ändringar till våra tjänster som den nya varumärkeslagen förutsätter.

Dessutom förbättrade vi kvaliteten på handläggningen av varumärkesansökningar genom att börja använda ett kvalitetsledningssystem och en certifiering som är förenliga med standarden ISO 9001:2015.

Samarbetet kring varumärken med Kina inleddes

PRS har redan i flera år samarbetat med patentverket i Kina (f.d. SIPO), bland annat i form av forskarutbyte.

Under det gångna året utvidgades det täta samarbetet till varumärken i och med att även registreringen av varumärken slogs samman med patentverket och myndigheten ändrade namn till CNIPA (National Intellectual Property Administration, PRC).

Vi hoppas det nya samarbetet i framtiden ska gynna finländska företag som ansöker om varumärken i Kina.

PRS direktör Jorma Hanski utsågs till ordförande för förvaltningsrådet vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) för perioden 2019–2022.

Fräscha varumärken

Vi presenterade varumärken som registrerats i Finland i 2017 och 2018 på vår webbplats och i våra nyhetsbrev.

Varför Paris, vi har ju Åbo

På Parismässan 1964 fästade svenska medier uppmärksamhet på en herrklädskollektion som designats för en klädfabrik i Åbo. Flera årtionden senare blev mediernas kommentar ett varumärke för Föreningen för Ny Design rf.

Eko-ikkuna

Företaget som tillverkar ekologiska PVC-fönster och -dörrar skyddade sitt varumärke genom att registrera det som ord- och figurmärke.

Rosk'n Roll

Smeknamnet ’Rosk’n roll’ för Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy – Västra Nylands Avfallshantering Ab blev först det officiella namnet för företaget, och senare registrerades ordet och figurmärket som varumärken.

Muksubussi

’Muksubussi’ (barnbussen) är en elcykelbuss avsedd för att skjutsa småbarn med. Figurmärket ’Muksubussi’ är ett registrerat varumärke.

Entis

Entomofagi betyder användning av insekter som mat för människor. Ett studieprojekt om insektmat utvecklades till ett start-up-företag och slutligen blev projektets arbetsnamn ’Entis’ ett varumärke.

Välitunti - Rajapinnat ylittävää tukea®

Välitunti Oy (Rast Ab) producerar socialtjänster och registrerade sin slogan, "Rajapinnat ylittävää tukea" (Stöd över gränssnitt) som varumärke.