Gå direkt till innehållet

Kunder

Vi utvecklade en smart kundtjänst

Under det gångna året började vi experimentera med artificiell intelligens i vår kundtjänst.

I ett pilotprojekt som vi genomförde tillsammans med Migrationsverket och Skatteförvaltningen byggde vi upp en automatiserad chatt som drar fördel av artificiell intelligens, dvs. en chattbot. Det är första gången som statliga ämbetsverk i Finland prövar på att tillhandahålla en gemensam chattbot-servicekanal för kundtjänsten.

Kundnöjdheten alltjämt på hög nivå

PRS PatRek-chattbot är öppen dygnet runt och besvarar de vanligaste frågorna som gäller grundande av företag på engelska. Kunden kan också ställa sin fråga till Skatteförvaltningens eller Migrationsverkets chattbot.

Trots att tekniken går framåt är det människor som utgör kärnan i kundtjänsten. Liksom tidigare år frågade vi kunderna vad de anser om våra tjänster.

I en allmän kundenkät fick personalens tjänstvillighet och sakkunskap höga vitsord. Majoriteten av dem som svarade var nöjda med kvaliteten på kundservicen.

Användarna upplevde att våra tjänster behövs och att de är rätt så enkla att använda: svaren låg kring 4 (på skalan 1–5).

Under det gångna året gjorde vi ett flertal kundenkäter på webben, per SMS och på pappersblanketter och fick sammanlagt knapp 4 000 svar. Tack till alla som svarade! Vi gör förbättringar i verksamheten utifrån er respons.

Dataskyddet synades

Vi preciserade våra rutiner inför den nya EU-dataskyddsförordningen som trädde i kraft i maj 2018. Vi uppdaterade även våra dataskyddsbeskrivningar som nu är lätt tillgängliga på ett ställe på vår webbplats.

Eftersom PRS verkställer sin lagstadgade uppgift och registren i regel är offentliga, har var och en rätt att få uppgifter ur dem. I vissa fall förutsätter utlämnande av uppgifter en redogörelse för ändamålet. Direktmarknadsföring kan också förutsätta att de registrerade ger ett separat samtycke till det.

Varje person som antecknats i de register som förs av PRS kan enkelt och avgiftsfritt kontrollera vilka uppgifter som registrerats om honom eller henne.
Chattbot

Läs mer om chattbot-tjänsten för utländska företagare

www.startingupsmoothly.fi