Gå direkt till innehållet

Patent

Inom patent var 2018 ett år av artificiell intelligens och IT-utveckling

År 2018 fortsatte vi arbetet med det nya systemet för handläggning av patentansökningar. Planen är att det nya systemet ska tas i bruk senast i början av 2021. Systemet kommer att förbättra våra e-tjänster och effektivisera handläggningen av patentansökningar på PRS.

Patentverken i flera länder prövar nu på olika tillämpningar som bygger på artificiell intelligens, bland annat vid handläggningen av patentansökningar. Även vi fortsatte arbetet för att effektivera nyhetsgranskningen med hjälp av artificiell intelligens.

Antalet ansökningar förblev oförändrat

Antalet nationella patentansökningar låg i nivå med de föregående åren medan antalet internationella ansökningar ökade litet. Antalet europeiska patent som validerats i Finland ökade också.


Handläggningstiden blev kortare

Granskningen av nationella patentansökningar tog i genomsnitt 2,4 år, dvs. handläggningstiden var något snabbare än tidigare.

I patentärenden är förutsägbarheten av granskningsresultatens leveranstid och nyhetsgranskningens höga kvalitet viktigare än en så kort handläggningstid som möjligt. I 2018 levererade PRS 98 procent av nyhetsgranskningar inom 8 månader enligt servicelöftet, medan mediantiden för leveranser var 6,7 månader.

För att kunna bedöma kvaliteten på granskningen av patentansökningar fortsatte vi med den s.k. harmoniseringsgranskningen (benchmarking) mellan PRS och den Europeiska patentorganisationen EPO.

Ännu oklart när det enhetliga patentet ska träda i kraft

Det rådde fortsatt osäkerhet kring när det europeiska patentsystemet med enhetligt patent kommer att träda i kraft. Det enhetliga patentet är en viktig reform för företag som behöver patentskydd som omfattar hela EU.
Nyttighetsmodeller

Över 12 000 nyttighetsmodeller

I mars registrerade vi den 12 000:e nyttighetsmodellen. Ett halkskydd som man fäster på skon skyddades i form av en nyttighetsmodell.

Genom registreringen av en nyttighetsmodell får man snabbt skydd för en teknisk lösning, men huruvida uppfinningen redan är känd granskas bara på separat begäran. PRS har registrerat nyttighetsmodeller sedan 1992.

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd