Gå direkt till innehållet

Revisionstillsyn

Utvecklingsarbete inom revisionstillsyn fortsattes

År 2018 fortsatte vi utveckla systemen och tjänsterna för revisionstillsyn.

Vi införde elektroniska funktioner för revisionsregistrets underhåll samt för funktioner som hänger ihop med tillsyn över att förutsättningarna för godkännande av revisor ska bibehållas och att yrkeskunskaper ska upprätthållas.

Ytterligare fortsatte vi kvalitetsarbetet, bland annat genom att bereda en kvalitetshandbok.

Genom att ordna kvalitetsdagar för revisorer och diskussionsmöten i anslutning till branschutveckling strävade vi efter att stärka inverkan av revisionstillsyn. Förutom dessa publicerade vi en årsrapport över undersökningsärenden angående revisorernas verksamhet samt resultat på kvalitetsgranskningar.

Examina