Gå direkt till innehållet

Samarbete med intressentgrupper

Intressentgrupperna medverkar nära i vår vardag

Vi samarbetar med våra kunder och andra samarbetspartner, liksom företag, myndigheter och intressebevakningsorganisationer ännu närmare än förr.

När vi utvecklar våra e-tjänster frågar vi kundernas åsikter och låter dem testa tjänsterna.

Allt fler av våra nya e-tjänster ingår i myndigheternas gemensamma projekt. Därför utvecklar vi tjänsterna också tillsammans med andra myndigheter.

Representanter för Kinas varumärkesmyndighet CNIPA besökte PRS i oktober.


Vi håller nära kontakt med samarbetspartnerna bland annat genom att ordna rådgivnings- och samarbetsmöten.

Under det gångna året organiserade vi ett flertal evenemang för intressentgrupperna och medverkade också på evenemang som ordnades av andra aktörer.

Evenemang på den intellektuella äganderättens dag var i Tavastehus i april. PRS organiserade evenemanget tillsammans med yrkeshögskolan i Tavastland (Hämeen ammattikorkeakoulu). Roboten NAO (i övre högra hörn) berättade om ett projekt inom cirkulär ekonomi i evenemanget.


Intressentgrupper

Evenemang 2018

15.1 Prisutdelning i anslutning till tävlingen Keksijänero (Uppfinnargeni) 2017 tillsammans med serietidningen Aku Ankka (Kalle Anka).

24.1 Stiftelseinfo

13.2 Presentation av det internationella systemet för mönsterrätt WIPO Hague i samarbete med Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO)

22.3 Evenemanget Kasvava yritys (Växande företag)

10.4 Seminarium om patent och mönster i USA

17.4 Gemensamt IPR-seminarium

26.4 Evenemang på världsdagen för intellektuell äganderätt tillsammans med yrkeshögskolan i Tavastland (Hämeen ammattikorkeakoulu)

18.5 Seminarium om revisionens framtid tillsammans med Aalto-universitetet

22.5 Föreningsinfo

24.5 Evenemanget Yrityksen nimipäivä (Företagets namnsdag) tillsammans med Kommunikationsverket, Nyföretagarcentral i Uleåborg och NTM-centralen i Norra Österbotten.

25.5 Gemensamt IPR-seminarium

30.5 Seminarium om patentering av krypteringsmetoder tillsammans med Europeiska patentverket (EPO)

13.6 Aktualitetsseminarium för IPR-assistenter

4.9 Evenemanget Yrityksen nimipäivä (Företagets namnsdag) på företagsmässan Yritys 2018 tillsammans med Kommunikationsverket

4–5.9. Företagsmässan Yritys 2018 tillsammans med Befolkningsregistercentralen, NTM-centralen i Nyland och TE-byrån

7.9 Kvalitetsdag för revisorer

11.10 Gemensamt IPR-seminarium

28.11 Evenemanget Nordic Smart Government 3.0 tillsammans med Skatteförvaltningen och Statskontoret

3.12 Medverkan på evenemanget Slush Founders’ Day