Siirry suoraan sisältöön

Yhdistykset ja säätiöt

Yhdistysrekisterin uudet palvelut työn alla

Kuluneena vuonna valmistelimme yhdistysrekisterin sähköisen ilmoittamisen palvelun ja tietopalvelun uudistusta. Myös ilmoitusten käsittelyjärjestelmä uudistetaan. Samassa yhteydessä kaikille yhdistyksille annetaan Y-tunnus.

Uusien palvelujen tarkoituksena on helpottaa ilmoittamista, parantaa tietopalvelua ja nopeuttaa ilmoitusten käsittelyaikoja. Uudet palvelut otetaan käyttöön vaiheittain heinäkuusta 2019 alkaen.

Uusien yhdistyksiä perustettiin suunnilleen yhtä paljon kuin edellisvuonna. Eniten perustettiin uusia kulttuurin, liikunnan ja vapaa-ajan yhdistyksiä.

Kaiken kaikkiaan yhdistysasioiden ilmoitusmäärät laskivat hieman vuoden 2017 korkeista lukemista. Yhä suurempi osa ilmoituksista tehtiin sähköisesti netissä. Ilmoitukset käsiteltiin aiempaa nopeammin, keskimäärin kolmessa työpäivässä.


Säätiörekisteri

Säätiölain siirtymäkausi päättyi

Joulukuussa 2015 voimaan tulleessa uudessa säätiölaissa säädettiin siirtymäajasta. Säätiöillä oli joulukuuhun 2018 asti aikaa muuttaa sääntönsä uuden lain mukaisiksi ja ilmoittaa uudet säännöt rekisteröitäviksi.

PRH:n tehtäviin kuuluu säätiöiden valvonta. Oikeusministeriö teki vuonna 2018 selvityksen säätiölain toimivuudesta lainsäädäntötarpeen arvioimiseksi. Selvitystä varten tehdyn kyselytutkimuksen perusteella enemmistö eli 73 prosenttia vastaajista piti säätiöiden laillisuusvalvonnan tasoa tarkoituksenmukaisena.