Siirry suoraan sisältöön

Patentit

Patenteissa tekoälyn ja IT-kehittämisen vuosi

Vuonna 2018 jatkoimme työtä uuden patenttihakemusten käsittelyjärjestelmän parissa. Suunnitelmien mukaan uusi järjestelmä saadaan käyttöön vuoden 2021 alkuun mennessä. Järjestelmä tulee parantamaan sähköisiä palvelujamme ja tehostamaan patenttihakemusten käsittelyä PRH:ssa.

Eri maiden patenttivirastot kokeilevat nyt erilaisia tekoälyyn pohjautuvia sovelluksia muun muassa patenttihakemusten käsittelyssä. Myös me jatkoimme työtä uutuustutkimuksen tehostamiseksi tekoälyn avulla.

Hakemusmäärä pysyi vakaana

Kansallisten patenttihakemusten määrä pysyi edellisvuosien tasolla ja kansainvälisten hakemusten määrä kasvoi hiukan. Myös Suomessa voimaansaatettujen eurooppapatenttien määrä kasvoi.

Käsittelyaika lyheni

Kansalliset patenttihakemukset tutkimme keskimäärin 2,4 vuodessa eli aiempaa hieman nopeammin.

Patenttiasioissa mahdollisimman lyhyttä käsittelyaikaa tärkeämpää on tutkimustulosten toimitusajan ennakoitavuus ja uutuustutkimuksen korkea laatu.
Vuonna 2018 PRH toimitti 98 prosenttia uutuustutkimuksista palvelulupauksen mukaisesti 8 kuukauden määräajassa. Mediaanitoimitusaika oli 6,7 kuukautta.

Arvioidaksemme patenttihakemusten tutkimustyön laatua jatkoimme ns. harmonisointitutkimusta (benchmarking) PRH:n ja Euroopan patenttiviraston EPOn välillä.

Yhtenäispatentin voimaantulo yhä avoinna

Epävarmuus EU:ssa valmistellun yhtenäispatenttijärjestelmän voimaantulosta jatkui. Toteutuessaan yhtenäispatentti on tärkeä uudistus yrityksille, jotka tarvitsevat EU-alueen laajuista patenttisuojaa.
Hyödyllisyysmallit

Yli 12 000 hyödyllisyysmallia

Rekisteröimme maaliskuussa järjestyksessä 12 000. hyödyllisyysmallin. Hyödyllisyysmallin takaaman suojaoikeuden sai jalkineeseen kiinnitettävä liukueste.

Hyödyllisyysmallin rekisteröinnillä saa nopeasti suojan tekniselle ratkaisulle, mutta keksinnön uutuus tutkitaan vain erillisestä pyynnöstä. PRH on rekisteröinyt hyödyllisyysmalleja vuodesta 1992 lähtien.

Teollisoikeusasiamieslautakunta