Siirry suoraan sisältöön

Kaupparekisteri

Kaupparekisteri-ilmoitusten ennätysvuosi

Yritystoiminnan hyvä vire näkyi PRH:ssa erityisesti kaupparekisteri-ilmoituksissa, joiden määrä kasvoi selvästi edellisvuodesta. Uusia yrityksiä perustettiin miltei 36 000, joka on korkein määrä viiteen vuoteen.

Myös tilinpäätöksiä toimitettiin kaupparekisteriin huomattavasti edellisvuotta enemmän. Tähän vaikutti tehokkaana jatkunut valvontatyömme.

Kaupparekisterin vuosi oli vireä myös siksi, että työn alla oli useita uusia hankkeita.


Teimme uusia palveluja asunto-osakeyhtiöille

Vuoden aikana valmistelimme asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden uusia sähköisen ilmoittamisen palveluja. Vuoden 2019 alussa käyttöön otetut palvelut liittyvät uuteen sähköiseen huoneistotietojärjestelmään, jota ylläpitää Maanmittauslaitos.

Huoneistotietojärjestelmään kerätään tiedot asunto-osakkeiden omistuksista ja panttauksista. Samalla asunto-osakkeiden kaupasta tulee sähköistä ja asunto-osakeyhtiöt luopuvat paperisista osakekirjoistaan.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän siirto valmisteilla

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) siirtyi Verohallinnolta PRH:n vastuulle vuoden 2019 alusta lähtien. Siirtoa valmisteltiin kuluneena vuonna.

Siirto ei vaikuttanut palveluihin. Yritykset ja yhteisöt voivat yhä ilmoittaa tietojaan yhdellä ilmoituksella sekä PRH:een että Verohallintoon.

Pääjohtaja Antti Riivari valittiin uuden eurooppalaisen kaupparekisterijärjestön (EBRA) puheenjohtajaksi.

Taloustiedon digitalisointi työn alla

Kuluneena vuonna rakensimme valmiutta ottaa vastaan tilinpäätöstietoja sähköisessä IXBRL-muodossa.

IXBRL-kielen (Inline eXtensible Business Reporting Language) avulla talousraportteja voidaan muodostaa, käsitellä, jalostaa ja visualisoida koneellisesti.

Sähköisen taloustiedon hyödyntämiseksi käynnistettiin myös pohjoismainen yhteistyöhanke, Nordic Smart Government 3.0. Suomesta mukana ovat PRH:n ohella Verohallinto, Valtiokonttori, Teknologiateollisuus ry:n RTECO-hanke ja Taloushallintoliitto. Lue lisää Nordic Smart Government -hankkeesta.

Edunsaajat

Edunsaajien rekisteröinnin suunnittelu alkoi

Ryhdyimme valmistelemaan edunsaajatietojen ilmoittamista kaupparekisteriin. PRH rekisteröi tietoja yritysten ns. tosiasiallisista edunsaajista (omistajista) heinäkuusta 2019 alkaen.

Velvoite ilmoittaa edunsaajatiedot kaupparekisteriin koskee noin 300 000 yritystä. Edunsaajatietojen rekisteröiminen perustuu rahanpesulakiin ja EU:n rahanpesudirektiiviin.