Toiminta

Toiminta

Tilintarkastusvalvonnan kehittämistyö jatkui

Vuonna 2018 jatkoimme tilintarkastusvalvonnan järjestelmien ja palvelujen kehittämistä. Sähköistimme tilintarkastajarekisterin ylläpidon toiminnot sekä toimintoja, jotka liittyvät tilintarkastajien hyväksymisen edellytysten säilymisen ja ammattitaidon ylläpidon valvontaan.

Jatkoimme myös laatutyötä muun muassa valmistelemalla laatukäsikirjaa.

Pyrimme lisäämään tilintarkastusvalvonnan vaikuttavuutta järjestämällä tilintarkastajille suunnattuja laatupäiviä sekä alan kehittämiseen liittyviä keskustelutilaisuuksia. Näiden lisäksi julkaisimme vuosiraportin tilintarkastajien toimintaan liittyvistä tutkinta-asioista sekä laaduntarkastusten tuloksista.

Tutkinnot
Kuvassa on tilintarkastatutkinnoissa 2018 hyväksyttyjen määrät. HT- tai KHT-tutkinnon suorittaineita oli enemmän kuin edellisvuonna.