Siirry suoraan sisältöön

Yhdistykset ja säätiöt

Yhdistyksille lisää sähköisiä palveluja

Yhdistysrekisterin palvelut uudistettiin vuonna 2019, ja jatkoimme sähköisen asioinnin kehittämistä vuonna 2020.

Otimme käyttöön kolme uutta sähköistä palvelua: yhdistyksen ohjatun perustamisen, ilmoituksen korjaamisen ja ennakkotarkastettujen sääntöjen ilmoittamisen. Uudet palvelut helpottavat sekä asiakkaiden asiointia että ilmoitusten käsittelyä PRH:ssa.

Yhdistysrekisterissä ilmoitusten määrät pysyivät suurin piirtein vuoden 2019 tasolla. Uusien yhdistysten määrä jatkoi kuitenkin laskuaan viidettä vuotta peräkkäin.

Rekisteröidyt yhdistykset luokitellaan yhdeksään luokkaan. Suosituimmat luokat ovat vuodesta toiseen kulttuuriala sekä urheilu ja liikunta.

Rekisteröidyt uudet yhdistykset

 Rekisteröityjen uusien yhdistysten määrä laski: 1 689 uutta yhdistystä vuonna 2020 ja 1 868 vuonna 2019

Muutos- ja lopettamisilmoitukset yhdistysrekisteriin

Yhdistysten muutos- ja lopettamisilmoitusten määrä nousi: 26 914 ilmoitusta vuonna 2020 ja 25 790 vuonna 2019

Säätiöiden ilmoitusmäärissä pieniä muutoksia

Säätiörekisterissä ilmoitusten ja hakemusten määrä aleni hieman vuoteen 2019 verrattuna. Uusien säätiöiden määrä oli edellisvuoden tasolla.

Valvomme, että säätiöt toiminnassaan noudattavat säätiölakia ja säätiön sääntöjen määräyksiä. Valvonnan perustana ovat säätiöiden vuosiselvitykset. Suurin osa säätiöistä toimitti vuosiselvityksen määräajassa.

Voimme lähettää kehotuskirjeen tai asettaa uhkasakon säätiön johdolle, jos säätiö ei korjaa vuosiselvityksen puutteita tai ei toimita vuosiselvitystä lainkaan. Viime vuonna lähetimme kehotuskirjeitä enemmän kuin vuonna 2019. Sen sijaan asetettujen uhkasakkojen määrä väheni.

Rekisteröidyt uudet säätiöt

Rekisteröityjen uusien säätiöiden määrä nousi: 30 uutta säätiötä vuonna 2020 ja 27 vuonna 2019

Säätiöiden rekisteröidyt vuosiselvitykset

Säätiöiden vuosiselvitysten määrä laski: 2 682 vuosiselvitystä vuonna 2020 ja 2 778 vuonna 2019

Rekisteröimme yli 10 000 rekisteröintikieltoa

Viime syksynä urakoimme kahdessa viikossa yli 10 000 rekisteröintikieltoa kauppa-, yhdistys- ja säätiörekistereihin.

Kieltojen suma johtui Vastaamon tietomurrosta, jonka seurauksena tuhansien ihmisten henkilötiedot levisivät verkossa. Vuonna 2020 rekisteröityjen kieltojen määrä on huomattava, sillä ennen tietomurron paljastumista rekisteröintikieltopyyntöjä tehtiin PRH:een vain noin 200–350 vuodessa.

Rekisteröintikielto tarkoittaa, että PRH ei rekisteröi henkilöä yrityksen, yhdistyksen tai säätiön vastuuhenkilöksi ilman tämän erillistä suostumusta.