Siirry suoraan sisältöön

Asiakkaat

Aktiivista asiakaspalvelua poikkeusoloissa

Koronaepidemia aiheutti muutoksia asiakaspalveluumme. Palvelupisteemme Helsingissä oli huomattavan osan vuodesta joko suljettuna tai avoinna lyhennetyin aukioloin. Tämän seurauksena käyntiasiakkaiden määrä putosi, mutta puhelin- ja sähköpostineuvonnan määrä kasvoi sen sijaan merkittävästi.

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta PRH:n henkilöstön asiantuntemus ja palveluhenkisyys keräsivät jälleen kiitosta. Kyselyissämme puhelimen, chatin ja palvelupisteen asiakkaat arvioivat kyselyissä palvelualttiutta arvosanalla 4,7 ja asiantuntemusta arvosanalla 4,6. Asiakastyytyväisyyden kokonaisarvosana oli 4,0 (asteikolla 1–5).

Paransimme palvelujemme saavutettavuutta

Vuonna 2020 panostimme merkittävästi siihen, että sähköiset palvelumme ja verkkosivumme olisivat saavutettavia kaikille käyttäjille mahdollisista aistirajoitteista huolimatta. Vaatimus saavutettavista verkkopalveluista perustuu digipalvelulakiin.

Kaikki sähköiset asiointi- ja tietopalvelumme auditoitiin ja tarvittavat saavutettavuuskorjaukset joko tehtiin vuoden aikana tai aikataulutettiin lähivuosille. Prh.fi- ja ytj.fi-verkkosivustot, sivustoilla julkaistut liitetiedostot ja lomakkeet saimme pääosin saavutettaviksi lainsäädännön mukaiseen määräaikaan syyskuuhun 2020 mennessä.

Valmistelimme suomenkielistä chatbot-palvelua

Vuoden aikana aloimme rakentaa suomenkielistä chatbot-palvelua, joka keskittyy kaupparekisteriasioihin. Tekoälyä hyödyntävä chat-robotti on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 aikana.