Siirry suoraan sisältöön

Tilintarkastusvalvonta

Tilintarkastusvalvonta saavutti tavoitteet

Tilintarkastusvalvonta saavutti tulostavoitteet kaikilla osa-alueilla; tilintarkastajatutkinnoissa, laadunvarmistuksessa ja tutkinta-asioissa.

Tilintarkastusvalvonnan organisaatio uudistettiin syyskuussa. Uudelleenorganisoinnilla pyrittiin luomaan laajemmat puitteet, joiden varaan on mahdollista rakentaa entistä vaikuttavampaa valvontaa ja lisätä yhteistyötä.

Tilintarkastajille muutokset näkyivät uusina keskustelukumppaneina tilintarkastusvalvonnan organisaatiossa. Käynnistimme myös aktiivisen vuoropuhelun sidosryhmien ja tilintarkastusalan kanssa.

Tilintarkastajatutkinnot

HT-tutkinnossa ja keskeneräisessä HTM-tutkinnossa hyväksytyt

Tilintarkastajien HT-tutkinnossa hyväksyttyjen määrä laski: 69 hyväksyttyä vuonna 2020 ja 105 hyväksyttyä vuonna 2019

KHT-tutkinnossa ja keskeneräisessä KHT-tutkinnossa hyväksytyt

Tilintarkastajien KHT-tutkinnossa hyväksyttyjen määrä nousi: 55 hyväksyttyä vuonna 2020 ja 49 hyväksyttyä vuonna 2019

JHT-tutkinnossa hyväksytyt

Tilintarkastajien JHT-tutkinnossa hyväksyttyjen määrä nousi: 9 hyväksyttyä vuonna 2020 ja 6 hyväksyttyä vuonna 2019

Siirtymäkokeessa hyväksytyt

Tilintarkastajien siirtymäkokeessa hyväksyttyjen määrä laski: 2 hyväksyttyä vuonna 2020 ja 4 hyväksyttyä vuonna 2019

Aiemman tutkintojärjestelmän mukaisessa KTH-tutkinnossa hyväksytyt

Tilintarkastajien aiemman järjestelmän mukaisissa keskeneräisissä suorituksissa hyväksyttyjen määrä pysyi samana: sekä vuonna 2020 että 2019 oli 1 hyväksytty suoritus


Suoritimme laaduntarkastuksen 92 tilintarkastajalle. Lisäksi suoritimme loppuun edellisvuosina määrättyjä ja siirrettyjä laaduntarkastuksia. Laadunvarmistuksen asiantuntijamme tekivät kaikki laaduntarkastukset.

Julkaisimme tilintarkastusalan markkinaseurannan ja tilintarkastusvalvonnan tutkinta-asioiden vuosiraportit vuodelta 2019. Julkaisimme myös raportin tarkastusvaliokuntakyselyn pohjalta yhdessä Finanssivalvonnan kanssa.

Sähköisen asioinnin järjestelmähanke keskeytettiin. Suunnittelemme ja aikataulutamme uudelleen rekisterien ja tietojärjestelmien kehitystyöt vuoden 2021 aikana.

Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen hyväksymiset

Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen hyväksymisten määrä nousi: 102 hyväksymistä vuonna 2020 ja 81 hyväksymistä vuonna 2019

Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen hyväksymisen lakkauttamiset

  Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen lakkauttamisten määrä laski: 105 lakkauttamista vuonna 2020 ja 110 vuonna 2019

Tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä koskevat laaduntarkastuspäätökset

Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastusten määrä laski: 139 laaduntarkastusta vuonna 2020 ja 140 vuonna 2019

Tilintarkastusvalvonnan ratkaisut

Tilintarkastusvalvonnan ratkaisujen määrä nousi: 35 ratkaisua vuonna 2020 ja 31 vuonna 2019