Siirry suoraan sisältöön

Kaupparekisteri

Koronaepidemia ei vähentänyt yritysten määrää

Koronaepidemia ei pysäyttänyt kaupparekisteri-ilmoittamista, vaan ilmoitusten määrä kasvoi selvästi.

Kaupparekisteriin tulleiden perustamisilmoitusten määrä kasvoi

Kaupparekisteriin tulleiden perustamisilmoitusten määrä kasvoi: 40 253 ilmoitusta vuonna 2020 ja 39 968 ilmoitusta vuonna 2019

Käsitellyt perustamisilmoitukset

Kaupparekisterissä käsiteltyjen perustamisilmoitusten määrä laski: 39 634 perustamisilmoitusta vuonna 2020 ja 40 720 ilmoitusta vuonna 2019

Käsitellyt muutosilmoitukset

Kaupparekisterissä käsiteltyjen muutosilmoitusten määrä nousi: 234 320 muutosilmoitusta vuonna 2020 ja 212 022 ilmoitusta vuonna 2019

Käsitellyt edunsaajailmoitukset

Kaupparekisterissä käsiteltyjen edunsaajailmoitusten määrä nousi: 128 315 ilmoitusta vuonna 2020 ja 22 384 ilmoitusta vuonna 2019

Yrityskiinnitysasiat

 Kaupparekisterissä käsiteltyjen yrityskiinnitysasioiden määrä nousi: 4 558 ilmoitusta vuonna 2020 ja 4 546 ilmoitusta vuonna 2019


Yritysten perustamisilmoitusten määrä kasvoi hieman. Muutosilmoitusten määrää nostivat erityisesti edunsaajailmoitukset, joita tehtiin erityisen vilkkaasti ennen ilmoittamisen määräajan päättymistä kesällä. Tilinpäätöksiä ilmoitettiin huomattavasti edellisvuotta enemmän.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) ylläpito- ja kehityspalvelut kilpailutettiin ja siirrettiin uudelle toimittajalle. Toteutimme YTJ:hin myös rajapintapalvelun. Sen avulla toiminimiyrittäjän perustamisilmoituksen kaupparekisteriin voi tehdä myös yksityisen yrityksen tarjoamassa palvelussa.

Aktiivista valvontaa tilinpäätösten ilmoittamiseksi

Kaupparekisterissä on reilut 250 000 yritystä, joilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa tilinpäätöksensä joka tilikaudelta.

Viime vuosina olemme aktiivisesti valvoneet tilinpäätösten ilmoittamista. Olemme muun muassa lähettäneet yrityksille tilinpäätöksen ilmoittamiseen kehottavia kirjeitä ja viime kädessä poistaneet rekisteristä yritykset, jotka eivät kehotuksista huolimatta ilmoita tilinpäätöstään.

Ahkera työ on tuottanut tulosta, ja poistomenettelyyn päätyvien yritysten määrä on vähentynyt huomattavasti aikaisemmasta. Vuoden 2020 lopussa tilinpäätöstietojen kattavuus kaupparekisterissä oli 84 prosenttia.

Kaupparekisteriin toimitetut tilinpäätökset

Kaupparekisteriin toimitettujen tilinpäätösten määrä nousi: 226 581 tilinpäätöstä vuonna 2020 ja 206 606 tilinpäätöstä vuonna 2019

Reaaliaikatalouden toimintasuunnitelma helpottamaan pk-yritysten arkea

Pohjoismaiset elinkeinoministerit hyväksyivät syyskuussa Nordic Smart Government (NSG) -hankkeen tekemän toimintasuunnitelman reaaliaikatalouden toteuttamiseksi Pohjoismaissa.

NSG-hankkeen arvion mukaan pohjoismaiset pk-yritykset säästävät 500 miljoonaa euroa vuoteen 2025 mennessä, jos ne hyödyntävät sähköisiä laskuja ja kuitteja sekä taloushallinnon palveluja.

Suomessa toimintasuunnitelman mukaisia ratkaisuja valmistellaan ministeriöiden, virastojen, järjestöjen ja yritysten yhteistyöllä.

Tutustu rahanpesu.fi-sivuihin

Eri toimijoiden yhteinen sivusto neuvoo rahanpesun torjunnassa ja muistuttaa yrityksiä edunsaajailmoituksen tekemisestä kaupparekisteriin.

Siirry rahanpesu.fi-sivuille.

Kuuntele podcastimme prh.fi-sivuilla

• Apua yrityksen perustamiseen
• Tilinpäätös kaupparekisteriin: mitä, miksi ja milloin?
• Edunsaajailmoitus kaupparekisteriin

Siirry prh.fi:n podcast-sivulle.